Uudised

Eesti Maaülikool rajab Pollisse tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse

EAS otsustas rahastada 3,14 miljoni euroga teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse rajamist Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskusesse. Loodava kompetentsikeskuse eesmärk on taimsetest materjalidest kõrge lisaväärtusega toidu ja toiduks mitte kasutatavate tervisetoodete arendus.

Polli kompetentsikeskuse peamiseks eesmärgiks on taimse materjali täielikum ärakasutamine toidulistes ja mittetoidulistes toodetes, tõstes nende kvaliteeti, funktsionaalsust ja säilivust. Kompetentsikeskus aitab tõsta taimse toorainega seotud ettevõtete konkurentsivõimet ning parendab oluliselt teadmiste ja oskuste kasutamist tooraine väärindamisel.

„Paljud uuringud on näidanud, et lähiaastatel on just tervisetoodete ning funktsionaalsete toitude sektor suurima kasvupotentsiaaliga valdkonnaks,“ selgitas Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor Aret Vooremäe. „Nõudlus tervisetoodete järgi kasvab koos rahvastiku vananemisega ning üha suureneva terviseteadlikkusega.“

Projekti käigus renoveeritakse EMÜ Polli aiandusuuringute keskuse peahoone ning sisustatakse uus keskkond, kus ettevõtjatele luuakse võimalus tootearendusideede katsetamiseks. Esimene samm kompetentsikeskuse suunas tehti juba paar aastat tagasi, kui Pollis avati tootearenduskeskus. Senine koostöö on kasvatanud ettevõtjate vajadusi ning EAS-i toetuse abil soovitakse edasi areneda ning pakkuda ettevõtjatele teadusmahukamat ja kvaliteetsemat tugiteenust koostöös teiste teadus-arendusasutustega nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil.

Hetkel on loodaval kompetentsikeskusel 13 lepingupartnerit ettevõtete ja teadusasutuste näol, konsultatsioone edasiseks koostööks on peetud veel kümnekonna ettevõttega. Tänu EAS-i toetusele saab kompetentsikeskus ettevõtjatele tõhusaks koostööpartneriks juba kolme aasta pärast.

Regionaalministri valitsemisalas välja töötatud kompetentsikeskuste meetme projekte rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.


Täiendav info:

Ave Kikas – Polli kompetentsikeskuse projektijuht, aiandusuuringute keskuse juhataja – 513 2081

Tõnu Mõistus– Eesti Maaülikooli agrobiotehnoloogia arenduskeskuse juhataja – 511 6444

Aret Vooremäe - Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor – 513 6348