Uudised

Väitekirja kaitsmine: Marit Komendant

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Marit Komendant'i väitekiri “Jooksiklaste (Coleoptera: Carabidae) antennaalne kemoretseptioon” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks entomoloogia erialal.
Avalik kaitsmine toimub 06.05.2011 Tartus Veski tn 4 (Karl Ernst von Baeri maja), seminariruumis. Doktoritöö juhendajad on Dr. Enno Merivee ja Prof. Anne Luik,  oponendiks on Prof. Habil. Vincais Būda (Institute of Ecology, Vilnius University, Lithuania). Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Link väitekirja PDF failile EMÜ Raamatukogu DSpace keskkonnas (4,79MB):

http://dspace.emu.ee/jspui/bitstream/10492/144/1/MaritKomendant_Phd_thesis.pdf