Uudised

Mullapäev

26. novembril kell 10.00 toimub EMÜ Eerika õppehoone auditooriumis B217 Eesti Mullateaduse Seltsi ja Eesti Maaülikooli koostöös esimene üleriiklik Mullapäev.
Mullapäeva eesmärgiks on saada ülevaade valdkonna teaduse ja praktikaga seotud töörühmade ja asutuse uuringutest-tegevustest Eestis ning leida selle kauduühishuvisid koostöö edendamiseks. Ürituse ladusaks korraldamiseks palume oma osavõtust teatada hiljemalt 19. novembriks 2010 e-postile: helis.rossner@emu.ee või telefonil 731 3545.

Ajakava:

10.00 Avasõnad

10.05 Akad., prof. Loit Reintami portreemaali avamine

10.20 Mullateaduslikud uuringud Eesti Maaülikoolis, Alar Astover

10.35 Mulla ja taimestiku muutumine sõltuvalt majandustegevusest rannaniitudel, Marek Sammul

10.50 Mullaelustiku uuringud TTÜ Tartu Kolledžis, Mari Ivask

11.05 Mullatemaatika päevakajalisus TÜ Geograafia osakonnas, Arno Kanal

11.20 Muldadega seotud uurimistöö Eesti Maaviljeluse Instituudis, Taavi Võsa

11.35 Kohvipaus

12.00 Mullateadusega seotud uuringud Jõgeva Sordiaretuse Instituudis, Mati Koppel

12.15 Maa-ameti katastriarhiivis hoitavad mullauurimise ja sellega kaasnenud tööde materjalid, Toomas Teras

12.30 Muldi käsitlevad uuringud Põllumajandusuuringute Keskuses, Priit Penu

12.45 Põllumajandusameti töövaldkondade seosed muldade ja maakasutusega, Illar Lemetti

13.00 Eesti metsamuldade seirest rahvusvahelises koostööprogrammis ICP Forests, Endla Asi

13.15 Arutelu

13.45 Paus

14.00 Igna Rooma 80