Uudised

Väitekirja kaitsmine: Margit Heinlaan

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Margit Heinlaan’e väitekiri “Sünteetiliste nanoosakeste ja tahkete keskkonnaproovide ökotoksikoloogiline hindamine” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal.
Avalik kaitsmine toimub 14. detsembril kell 11.00 Kreutzwaldi 5, ruumis 1A5. Doktoritöö juhendajad on Prof. Kalev Sepp ja Dr. Anne Kahru ning oponent on Prof. Damjana Drobne (Department of Biology, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana). Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Link väitekirja PDF failile EMU Raamatukogu DSpace keskkonnas (33,55MB):

http://dspace.emu.ee/jspui/bitstream/10492/139/1/Thesis_MargitHeinlaan.pdf