Uudised

Spuhl-Rotalia

Ilmunud on raamat kooliõpetajast ja pomoloogist Jaan Spuhl-Rotaliast (16. 09. 1859 – 10. 08. 1916). Jaan Spuhl-Rotalia oli mitmekülgne inimene, kes oli aktiivselt tegev eesti aianduse ja üldse rahvahariduse edendajana. Ta oli üks esimesi aiandus- ja loodusalaseid teadmisi eestikeelses trükisõnas avaldajaid. Olles suures osas iseõppija suutis ta välja anda raamatuid marjadest, puuviljadest, kaladest, rahva tervisest ja kohalikust ajaloost. Oma kulu ja kirjadega andis ta välja ajakirja Majapidaja, tema „Kodumaa marjad“ ning „Pomoloogia õperaamat“ olid kümneid aastaid kõige põhjalikemaks eestikeelseteks aianduse käsiraamatuteks.
Raamat „Spuhl-Rotalia“ on Jaan Spuhl-Rotaliale pühendatud artiklite kogumik, mis heidab valgust tema töödele ja tegemistele. Raamatusse koondatud Spuhli mahlakad tekstid ning mitmete teadlaste esitatud analüüs aitavad lugejal põllumajandust, aiandust, meid ümbritsevat keskkonda ja kultuuriruumi paremini mõista.
Raamatu koostajaks on Aimur Joandi, raamatu ilmumist toetasid Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Vormsi vallavalitsus ning endine agronoomiaõppejõud Elli Kuum. Raamatut on võimalik osta Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi raamatukogust (Kreutzwaldi 5 2c17) hinnaga 150 EEK/ 9,59 EUR.