Uudised

President Ilves külastas Polli aiandusuuringute keskust

"Eesti enda, meie keskkonda sobivate, puuviljasortide aretamine ja siis sissetoodud sortide teaduslik uurimine on oluline Eesti toiduainetetööstuse konkurentsivõime tõstmisel," rõhutas president Toomas Hendrik Ilves reedel, 17. septembril Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskuses.

65 aastaga on sealsed teadlased aretanud 99 viljapuu- ja marjasorti ning Polli aiandusuuringute keskus on Eestis aretatud sortide säilitaja, uurija ja andmepanga koostaja. See andmepank on siirdatud ka Jõgeva sordiaretuse instituudi geenipanka, Põhjamaade Geenipanka ning on seetõttu kättesaadav kõigile. Samuti on Pollis teistest riikidest sissetoodud sortide ligi 900 säilikuga kollektsioon, uurimaks nende perspektiivi Eestis kasvatamiseks ja kasutamiseks sordiaretuses lähtevanemaina.

"Polli teadlaste roll on erakordselt oluline, sest oma aiakultuure ja põllumajandust saame uurida vaid Eestis ning selle arendamisega tegeleda vaid siinsamas, kasutades muidugi häid rahvusvahelisi kontakte ja kogemusi," ütles president Ilves.

Riigipead saatsid külaskäigul Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, Polli aiandusuuringute keskuse juhataja Ave Kikas ja maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor Aret Vooremäe.

"Selleks, et meie põllumajandus ja toiduainetetööstus oleks välisturgudelgi konkurentsivõimelised, on vaja kasvatajatele ja tootjatele väga head, kaasaegset kõrgemat haridust, mida põllumajandusvaldkonnas annab peamiselt Eesti maaülikool," sõnas president Ilves. "See tähendab, et maaülikool ka vastutab meie põllumajanduse ja aianduse eest."

Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor professor Rando Värnik tutvustas riigipeale ettepanekut asuda iga-aastaselt koostama Maaelu Arengu Aruannet, mida president Ilves nimetas heaks ideeks, sest: "Olen ise korduvalt rõhutanud, et peame uurima, milliseid võimalusi tuleks kasutada maaelu arendamiseks. Seni on selle teema käsitlemisel olnud liiga palju subjektiivsust, ka poliitilisi värvinguid."

President Ilvese sõnul peaks Maaelu Arengu Aruande koostamisel kasutama Eesti Koostöö Kogu kogemusi ning võimalikult paljude maaeluga seotud organisatsioonide tuge.

Vabariigi president istutas Polli mõisaparki mehekõrguse tamme.
 Allikas: Vabariigi Presidendi kantselei