Loodusturismi konverentsi tagasiside

Temaatika:0.00
Ettekanded:0.00
Korraldus:0.00
Asukoht:0.00
Loodusturismiteadus - Tiiu Kull0.00
Avara pilguga Eesti loodusturismi võimalustest - Hendrik Relve0.00
Süvahuviga loodusturistist välismaalt - Mati Kose0.00
Loodusturism ja keskkonnateadlikkus - Asta Tuusti0.00
Koostööst Metsähallituse ja ettevõtjate vahel Soome rahvusparkides - Matti Tapaninen0.00
RMK külastajauuringute tulemustest - Kerli Karoles-Viia0.00
EAS turismiarenduskeskuse tegevused seoses loodusturismiga - Kristiina Jors0.00
Päevajuht0.00
Töörühma korraldus0.00
4) Mis teemadele võiks Loodusturismi konverents edaspidi keskenduda?
5) Keda soovite edaspidi esinejateks?
6) Kas ja milliseid naaberriikide/välisriikide kogemusi oleks vaja esitleda?
7) Täiendavad kommentaarid ja ettepanekud