Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Elurikkuse ja loodusturismi õppetool
EMÜ IV Loodusturismi Konverents
Mida me õppisime aastast 2020?
09.03.2021 (virtuaalkonverents)

KAVA:

Moderaator: Indrek Maripuu

9.00 - Eesti Turismifirmade Liit, avasõnad - Tiit Pruuli (Eesti Turismifirmade Liidu President)

9.30 - E9 ja E11 matkaradade märkimine Eestis, Lätis ja Leedus - Juris Smalinskis („Ranniku“ ja“ Metsa“ matkaradade koostaja)

10.15 - Matkaja kogemused Eesti pikamaa matkaradadel - Merle Rallman (aktiivne matkaja)

10.45 - Sirutuspaus

11.00 -TÖÖTOAD:


1. Mida pakkuda loodusturismi huvilisele päevamatkajale ja kuidas seda teha?
Moderaator: 
• Marilin Pehka
(Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuse teenuste- ja müügijuht)


2. Giidimine ja atesteerimine loodusgiididele.
Moderaatorid:
• Marika Kose (Eesti Maaülikool loodusturismi lektor, loodusgiidi kutse, bioloog, EGL kutsekomisjoni liige, Matkaliidu kutsekomisjoni liige, giidi ja aktiivtegevuse instruktori kutsestandardite töörühma liige)
• Rita Tammela (Eesti Giidide Liidu liige, Pärnu Giidide Ühingu liige, atesteeritud giid Pärnus ja Setomaal, EGL kutseandmise komisjonides hindaja)
Kes on loodusgiid? Kes on atesteeritud giid ja kes on kutseline giid? Miks ja kellele seda vaja on? Kutse andmine praegusel ajajärgul: Giidi kutse spetsialiseerumisega loodusgiidiks ja kutsestandard. Vajadused tänases muutuvas maailmas: kutse ja atesteerimise koos korraldamise võimalustest. Tutvustame tänast olukorda Eestis ja toome häid näiteid, kuidas asju on korraldatud ning tutvustame käimasolevaid algatusi.


3. Kellele oleks vaja loodusturismi strateegiat?
Moderaatorid:
• Margus Sameli (strateeg, on aidanud paljusid avaliku- ja erasektori organisatsioone strateegiate loomisel, EAS Turismiarenduskeskuse endine direktor)
• Bert Rähni (loodusturismi ettevõtja ning Eesti Loodusturismi Ühingu asutaja ja juhatuse liige)


12.00 - Lõuna

12.30 - Teadetetahvel:
1. Lahemaa rahvuspark 50 (Kaisa Linno ja Keskkonnaamet)
2. Kaitsealade ja märgalade päeva kokkuvõte (Kaisa Linno, Aivar Ruukel)
3. Eesti Loodusturismi Ühingu teavitused (Peeter Vissak)
4. Kuidas läks loodusturismi aasta 2020 - Eesti Loodusturismi Ühing
5. Ülevaade käimasolevatest loodusturismi projektidest
6. Lõppenud ja käimasolevad loodusturismi puudutavad uuringud
7. ...

13.30 - Kuidas võõrustada venekeelset külastajat Eesti looduses?

14.00 - Kuidas rääkida meie külalistele Eesti loodusest, kultuurist ja toidust?
UK brändi ja sõnumiagentuuri Lantern asutaja ja juht Ryan Tym. EASi turismiarenduskeskuse turundusjuht Heili Klandorf-Järvsoo:
Koostöös EASi turismiarenduskeskuse, reklaam-meedia agentuuridega AGE (EST) ja brändi ning sõnumiagentuuriga Lantern (UK) on valminud Eesti kui turismisihtkoha kolme põhiteema – loodus, kultuur ja toit - sõnumistrateegiad. Antud töö ei keskendu demograafilisele turundusele (nagu sihtturg, vanus, sugu jne.) vaid on suunatud huvi/kirepõhisele (passion based) reisihuvilisele. Strateegia fookuses on FIT (free independent traveller), kes on parasjagu unistamise ja reisiplaneerimise staadiumis.
Meie ambitsioon on, et vastloodud strateegiat saaks kasutada iga Eesti elanik, ettevõtte, ühendus, kes Eestit kui sihtkohta tutvustab – et iga eestlane oskaks rääkida Eesti kui turismisihtkoha tugevustest ja eelistest.

15.00 - Sirutuspaus

15.15 - Loodusturism Eesti Metsanduse Arengukavas - Bert Rähni, Eesti Loodusturismi Ühing

15.45 - Töötubade kokkuvõte

16.30 - Konverentsi lõppsõnad


Selleaastane loodusturismi konverents toimub virtuaalkonverentsina ZOOM keskoonna vahendusel.
Vajalik on eelnev registreerumine veebivormi vahendusel (kuni 07.03; osalejate piirarv on 300 inimest):
http://pk.emu.ee/teadusinfo/loodusturismikonverents2021/registreerumine/
Registreerunud osalejad saavad enne veebikonverentsi algust oma meiliaadressile ZOOM'i osalemise lingi.


Lisainfo ja abi probleemide korral: Marika Kose, marika.kose@emu.ee , tel. 56561373.

Konverentsi toimumist rahastab Eesti Maaülikooli ASTRA projekt „Väärtusahelapõhine biomajandus 2“. 
Partneriteks on Keskkonnaamet, EAS Turismiarenduskeskus ja Maaturism MTÜ
 

NB! Eelmiste aastate loodusturismi konverentside ettekandeid saate järelvaadata siit:
http://pk.emu.ee/teadusinfo/loodusturismivaljakutsed/

http://pk.emu.ee/teadusinfo/loodusturismikonverents2019/

http://pk.emu.ee/teadusinfo/loodusturismikonverents2020/