Maret Vildak
Hariduselt geograaf, viimased 15 aastat olen töötanud looduskaitse valdkonnas, alustades Lahemaa rahvuspargi administratsioonist töötan praegu Keskkonnaameti Põhja regioonis looduskaitse juhtivspetsialistina. Ettekandes käsitlen Lahemaa rahvuspargile Euroopa kaitsealade liidu (Europarc föderatsiooni) kvaliteedimärgi omistamist ja millist kasu on rahvuspargil võimalik saada sellest koostöövõrgustikust.