2020 konverentsi tagasiside

Temaatika:0.00
Ettekanded:0.00
Korraldus:0.00
Asukoht:0.00
Yu-Fai Leung: Towards best practices of tourism and visitor management in global protected areas0.00
Paul Eagles: Essential components of an ecotourism industry in Estonia0.00
Rauno Väisänen: Loodusturism ja keskkonnapoliitika0.00
Marika Kose: Räätsaturism. Sotsiaalne ja ökoloogiline koormustaluvus0.00
Kadri Erit: Eesti räätsaturismi kaardistamine0.00
Levo Tohva: Räätsaturismi hea tava0.00
Kaisa Linno ja Maret Vildak: Europarci säästva turismi sertifikaat, kasu rahvuspargile ja kogukonnale0.00
Tarmo Pilving: Külastus- ja turismitrendidest ning nende mõjust kaitsealale. Näiteid Lahemaalt0.00
Päevajuht Kaili Viilma0.00
Tõlke kvaliteet0.00
4) Mis teemadele võiks Loodusturismi konverents edaspidi keskenduda?
5) Keda soovite edaspidi esinejateks?
6) Täiendavad kommentaarid ja ettepanekud