Tarmo Pilving, MSc

Tarmo on tegutsenud loodus- ja alternatiivturismi valdkonnas nii giidi kui ka ettevõtjana pea 15. aastat. Hetkel tegutseb ta MTÜs Teadlikud Elamused, mis tegeleb erinevate giiditud päevatuuride korraldamisega, looduses hakkamasaamise koolitustega ja uute alternatiivturismi elamuste ja teenuste katsetamisega.

Viimastel aastatel on ta lisaks ettevõtlusele kanda kinnitanud ka Maaülikoolis, kus loodusturismi, keskkonnakaitse ja põllumajanduse tudengite õpetamise ja juhendamise kõrvalt tegeleb ta ka teadustööga. Tema uurimisvaldkonnaks on era, avaliku ja kolmanda sektori koostöö Eesti maaturismis. Lisaks paeluvad teda teemad, mis keskenduvad kogukonnaettevõtlusele, innovatsioonile ja trendidele turismis ning ületurismi olemuse mõistmisele. Ta on ka aktiivselt seotud ERASMUS+ õppeprojekti „Community Learning for Local Change“ , mille peamiseks fookuseks on ettevõtlikkuse arendamine Lahemaa rahvuspargi ettevõtjate seas.