Kaisa Linno, MSc

Lahemaa juurtega Tallinnas õpetajana töötanud Kaisa kolis kümme aastat tagasi oma perega Kolgakülla. Sestpeale on ta tegutsenud mittetulundusühingu Kolgaküla selts tegevjuhina, arendades Kolgaküla rahvamaja ning juhtides Kuusalu valla vabaühenduste koostööd. Mõistes, et palju oleks vaja teha Lahemaa rahvuspargi turismikorralduses, läks ta tagasi ülikooli ja lõpetas 2017. a cum laude Eesti Maaülikooli loodusturismi magistriõpingud. Kolm aastat tagasi asutatud mittetulundusühinguga Ökokuller on Kaisa alustanud turismialast koostööd, sihiga Lahemaa kohalikke turismikorraldusse kaasata. Kaisa on seotud ka mitmete koostööprojektidega, näiteks Läti-Eesti Metsa matkaraja loomisega ja Maaülikooli kogukonnaprojektidega. Kaisa on Lahemaa giid ja Harjumaa 2017. a sädeinimene.