Tagasiside

2019 Loodusturismi konverentsi tagasiside

Temaatika:0.00
Ettekanded:0.00
Korraldus:0.00
Asukoht:0.00
Milena Nikolova: The future of Adventure Travel0.00
Ivo Tšetõrkin: Sensoorne Reisimine. Amazonas Reiside lugu0.00
Paula Aspholm: Nature tourism in „Land of National Parks"0.00
Aivar Ruukel ja Algirdas Martsoo: Loodusturismi korraldus Soomaa rahvuspargis0.00
Reeda Tuula ja Mart Reimann: Seiklusturismi innovatsiooniprojekti (AVIP) ja õppematerjalide tutvustus0.00
Margus Sameli: Olulisem külastajate arvust on lisandväärtus0.00
Päevajuht0.00
Tõlke kvaliteet0.00
4) Mis teemadele võiks Loodusturismi konverents edaspidi keskenduda?
5) Keda soovite edaspidi esinejateks?
6) Täiendavad kommentaarid ja ettepanekud
a. Standardid aitavad kaitsta Eesti elamusturismi turu kvaliteeti0.00
b. Standardid aitavad tõsta Eesti elamusturismi teenuste kvaliteeti0.00
c. Standardid tekitavad põhjendamatud bürokraatiat0.00
d. Standardite olemasolu aitab Eestit rahvusvahelisel turul paremini turundada0.00
e. Standardid aitavad kaasa elamusturismi ohutumaks muutmisele0.00