„Kaasaegne taimekasvatus ja mesindus“ 

6. märtsil 2018 toimus Eesti Maaülikooli Peahoone aulas (Kreutzwaldi 1a) Taimetervise õppetooli poolt korraldatav konverents „Kaasaegne taimekasvatus ja mesindus“.

Konverentsi eesmärgiks oli kokku tuua taimekasvatajad, nende organisatsioonid, nõustajad, mesinikud koos mesindusorganisatsioonidega, põllumajanduspoliitika kujundajad ja teadlased, et ühises arutelus leida uusi lahendusi integreeritud taimekaitse edendamisel. Üritusele oli kutsutud kaks välislektorit (sünkroontõlge eesti keelde), kes tutvustasid muudes maades kasutusel olevaid meetodeid ja lahendusi.

 

Ettekanded:

Farmers and Beekeepers - doing good together© (Põllumehed ja mesinikud – koos saame häid tulemusi, sünkroontõlge) - Otto Boecking, Institut für Bienenkunde, Celle, Saksamaa

Tolmeldamisest lisanduv tulu - Marika Mänd, EMÜ

Missugustel tingimustel tulevad mesilased põldudele? - Reet Karise, EMÜ

Taimekasvatusest tulenevad riskid mesilastele - Risto Raimets, EMÜ

Practical experiences of using environmentally friendly fungicides Prestop® and Prestop® Mix in biological and integrated plant Protection (Praktilisi kogemusi keskkonnasõbralike fungitsiidide Prestop® and Prestop® Mix kasutamisel bioloogilises ja integreeritud taimekaitses, sünkroontõlge) - Päivi Heino,Verdera OÜ, Soome

Vahekultuurid ja korjetaimede segud integreeritud taimekaitse võttena - Liina Talgre, EMÜ

Mesilaste korjetaimede meede - Reelika Päädam, Maaeluministeerium

Intensiivse maaharimise ja mesinduse kokku sobimine Eestis - Tõnu Post, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja põllumajanduse grupi esimees

Nõuded taimekaitsetööde teostamisel ja suhtlus mesinikega - Katrin Kikkas, Põllumajandusamet

Tolmeldamislepingud, kas ja kuidas? -  Tago Holsting, Eesti Kutseliste Mesinike Ühing

 

Konverentsi rahastas "Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas"                        

 

https://www.agri.ee/sites/default/files/pictures/logo/logo-mak-2014-2020-h-col-eu-text.jpg      Pildiotsingu emü logo tulemusPildiotsingu etki logo tulemusPildiotsingu mes nõuandeteenistus logo tulemus