PKI DOKTORANTIDE AASTAKONVERENTS 2016

Eesti Maaülikooli Põllumajanduse ja keskkonnainstituudi doktorantide aastakonverents korraldatakse ka sellel aastal.
PKI doktorantide aastakonverents 2016 toimub neljapäeval 17. novembril Eesti Maaülikooli Peahoone aulas (Kreutzwaldi 1a).

Doktorantide ettekannete pikkuseks on 15 minuti ja lisaks 5 minutit küsimustele vastamiseks. Palume ettenähtud ajalimiidist kinni pidada. Lisaks suulistele ettekannetele on oodatud ka doktorantide stendettekanded (sobivad ka varem teistel konverentsidel esitatud).

Palume konverentsist osavõtuks ennast registreerida ja ka stendettekandest teatada veebivormi vahendusel. Registreerimine suletakse 14. novembril kell 17.00

Konverentsist on osa võtma oodatud kõik PKI magistrandid, doktorandid, teadurid ja õppejõud.

Lisainfo ja korralduslikud küsimused:
• Prof. Marika Mänd marika.mand@emu.ee
• Kristel Kirsimäe kristel.kirsimae@emu.ee


Päevakava:

 8.30-9.00   Registreerimine

 9.00-9.10    Avasõnad. Aret Vooremäe, PKI direktor

 9.10-10.00  Plenaarettekanne. Fabien Cremona - Climate change effects on Lake Võrtsjärv ecology

10.00-10.20  Aigi Ilves - The level and maintenance of genetic diversity in endangered plant populations at the margin of distribution range

10.20-10.40  Diana Pungar - Border species vulnerability to disturbances. Keskkonnahäiringute mõju leviku piiril olevatele liikidele

10.40-11.00  Kersti Vennik – Soil rut depth prediction

11.00-11.20  Kohvipaus

11.20-11.40  Karin Nurme - Antennal bimodal thermo- and hygroreceptor neurons in carabid beetles

11.40-12.00  Ene Tooming - The sublethal effects of insecticides on ground beetles

12.00-12.20  Mahyar Mirmajlessi - Assessment of Verticillium dahliae Associated with Strawberry Fields Using Real-Time PCR 

12.20-12.40 Upendra Bhele - Molecular Dynamics Simulation of PRDX6 protein

12.40-14.00  Lõuna

14.00-14.20  Vivian Kuusk - Stress and age dependant changes in plant anatomy. Stressi ja vanuse mõju taimeanatoomiale. 

14.20-14.40  Kaia KaskBrassica nigra responses to heat stress

14.40-15.00  Linda-Liisa Veromann-Jürgenson – Unique leaf anatomy drives low photosynthesis in non-angiosperms

15.00-15.20  Pille Meinson - Atmospheric stilling leads to prolonged thermal stratification in a large shallow polymictic lake

15.20-15.40  Miguel Villoslada - The applicability of the Environmental Stratification of Estonia

15.40-16.00   Burak Öğlü - Heavy Metal Accumulation in Aegean Chub, Inhabıtıng in Two Middle Sized Stream in Southwest Anatolia

16.00-16.20  Anna-Liisa Unt - Un-programming urban space: a hands-on approach to urban planning and design