PKI DOKTORANTIDE AASTAKONVERENTS 2019 / 
Annual conference of PhD students of the Institute of Agricultural and Environmental Sciences 

Eesti Maaülikooli Põllumajandus ja keskkonnainstituudi doktorantide aastakonverents toimub ka sellel aastal.
PKI doktorantide aastakonverents 2019 toimub 15. novembril Eesti Maaülikooli Peahoone aulas (Kreutzwaldi 1a).

Doktorantide ettekannete pikkuseks on 15 minuti ja lisaks 5 minutit küsimustele vastamiseks. Palume ettenähtud ajalimiidist kinni pidada. Lisaks suulistele ettekannetele on oodatud ka doktorantide stendiettekanded (sobivad ka varem teistel konverentsidel esitatud). Konverentsi töökeeleks on inglise keel.

Palume konverentsist osavõtuks ennast registreerida ja ka stendiettekandest teatada veebivormi vahendusel. (tähtaeg 13. november)
 

Konverentsist on osa võtma oodatud kõik PKI magistrandid, doktorandid, teadurid ja õppejõud.

Lisainfo ja korralduslikud küsimused:
• Prof. Marika Mänd marika.mand@emu.ee
• Kristel Kirsimäe kristel.kirsimae@emu.ee

*   *   *

The annual conference of PhD students of the Institute of Agricultural and Environmental Sciences (Estonian University of Life Sciences) will be held in the aula of EMÜ (Kreutzwaldi 1a) on November 15th 2018.
Each oral presentation duration will be 15 minutes and we will also spare an additional time (5 minutes) for some questions from the floor. In addition, poster presentations of PhD students are welcome (also those used in other conferences are suitable).

Make sure you register yourself and your poster presentations HERE


Päevakava / Timetable:

9.00-9.30    Registreerimine ja kohvi / Registering and Coffee
9.30-9.45     Avasõnad / Opening. 
9.45-10.15   Plenaarettekanne / Plenary presentation Dr. Rajeev Bhat

Moderaator/moderator:  Jonathan Willow

10.15- 10.35 Diversity of potato late blight pathogen in the Baltic populations - Riinu Kiiker

10.40- 11.00 The Role of trophic niche in eel head shape dimorphism - Paul Teesalu

11.00- 11.30  KOHVIPAUS / COFFEE

11.30- 11.50  Long-distance migration pattern of Common Crane (Grus grus​) - Ivar Ojaste

11.55-12.25  Induced and constitutive benzenoid emission in plants - Hassan Yusuf Sulaiman

12.30-13.30  LÕUNA / LUNCH

Moderaator/moderator: Ivar Ojaste

13.30-13.50  Are stomata in ferns and allies sluggish? New insights into the relations between stomatal morphology and reaction speed - Liisa Kübarsepp​

13.55-14.15  Botanical gardens as gateways for alien soil fauna: a case study - Kaarel Sammet

14.20-14.40  Evaluating two target genes for RNA-based management of pollen beetle - Jonathan Willow

14.45-15.05  Microbial diversity and activity under organic and conventional farming - Keyvan Esmaeilzadeh Salestani

 Üritust korraldab Maateaduste ja ökoloogia doktorikool, finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond
(Eesti Maaülikooli ASTRA projekt Väärtusahelapõhine biomajandus).
This event is organised by the Doctoral School of Earth Sciences and Ecology, supported by the European Union, European Regional Development Fund (Estonian University of Life Sciences ASTRA project „Value-chain based bio-economy“).