In English

Marika Mänd

Taimetervise õppetooli juht
professor, PhD CV ETISes
sotsiaalsed putukad, keskkonnasõbralik taimekaitse

marika.mand@emu.ee
Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 241;
tel 731 3396, 51 00 259

 

Anne Luik

emeriitprofessor, rakendusentomoloogia vanemteadur, PhD CV ETISes

keskkonnasõbralik taimekaitse

anne.luik@emu.ee

Tõnissoni maja; tel 742 5010

 

Elen Peetsmann

SA Eesti Maaülikooli Mahekeskuse juhataja, MSc CV ETISes

elen.peetsmann@emu.ee

Tõnissoni maja, tel 742 5010

 

 

Anders Kvarnheden

külalisprofessor, PhD

Anders.Kvarnheden@vbsg.slu.se

 

 

Eve Veromann

professor, PhD CV ETISes

kasulikud lülijalgsed, ökosüsteemi teenused, keskkonnasäästlik taimekaitse

eve.veromann@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 243; tel 731 3596

 

Katrin Jõgar

dotsent, PhD CV ETISes

putukate füsioloogia, keskkonnasõbralik taimekaitse

katrin.jogar@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 231; tel 731 3530

 

 Ingrid Williams

 vanemteadur, PhD CV ETISes

 rakendusentomoloogia, tolmeldajate ja parasitoidide ökoloogia

 ingridhelviwilliams@hotmail.co.uk

 

 

Mati Koppel

vanemteadur, PhD CV ETISes

mati.koppel@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 230; tel 731 3510

 

 

Enno Merivee

rakendusentomoloogia vanemteadur, PhD CV ETISes

putukate sensoorne füsioloogia ja

otsingulise käitumise mehhanismid

enno.merivee@emu.ee; Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 245; tel 731 3595

 

Luule Metspalu

taimekaitse vanemteadur, PhD CV ETISes

patofüsioloogia, biotõrje

luule.metspalu@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 233; tel 731 3351

 

Reet Karise

vanemteadur, PhD CV ETISes

tolmeldajate toitumiskäitumine ja putukate füsioloogia

reet.karise@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 235; tel 731 3457

 

Norbertas Noreika

teadur, PhD CV ETISes

norbertas.noreika@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 226

 

Eha Kruus

taimekaitse teadur, PhD CV ETISes

nematoloogia

eha.kruus@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 230; tel 731 3510

 

Anne Must

teadur, PhD CV ETISes

putukate sensoorne füsioloogia ja

otsingulise käitumise mehhanismid

anne.must@emu.ee; Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 232; tel 731 3597

 

Angela Ploomi

teadur, PhD CV ETISes

putukate füsioloogia, keskkonnasõbralik taimekaitse

angela.ploomi@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 231; tel 731 3530

 

Riina Kaasik

 teadur, PhD CV ETISes

 kasulikud putukad, ökosüsteemi teenused

 riina.kaasik@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 233; tel 731 3510

 

  Kadri Just

  lektor, PhD  CV ETISes

  Fütopatoloogia

  kadri.just@emu.ee

  Kreutzwaldi 5, D-korpus, ruum 234

 

 

Risto Raimets

projektijuht, PhD CV ETISes

putukate füsioloogia

risto.raimets@emu.ee

Kreutzwaldi 5, D-korpus, ruum 226

 

Britt Puidet

nooremteadur, MSc CV ETISes

fütopatoloogia

britt.puidet@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 228; tel 731 3510

 

Riinu Kiiker

nooremteadur, MSc CV ETISes

fütopatoloogia

riinu.kiiker@emu.ee

Kreutzwaldi 5, D-korpus, ruum 234

 

 Jonathan Martin Willow

 nooremteadur, MSc CV ETISes

 integreeritud taimekaitse

 jonathan.willow@student.emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 227

 

Margret Jürison

nooremteadur, MSc CV ETISes

tolmeldajate käitumine

margret.jyrison@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 226; tel 731 3510

 

Sigmar Naudi

nooremteadur, MSc CV ETISes

tolmeldajate patogeenid

sigmar.naudi@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 235; tel 731 3510

 

Anna Bontšutšnaja

nooremteadur, MSc CV ETISes

tolmeldajate toitumiskäitumine

anna.bontsutsnaja@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 235; tel 731 3510

 

 

Liina Soonvald

peaspetsialist, MSc CV ETISes

fütopatoloogia

liina.soonvald@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 228; tel 731 3510

 

Kaire Loit

peaspetsialist, MSc CV ETISes

fütopatoloogia

kaire.loit@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 228; tel 731 3510

 

Silva Sulg

spetsialist, MSc CV ETISes

integreeritud taimekaitse

silva.sulg@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 227

 

Karin Nurme

(tööleping peatatud)

peaspetsialist, PhD CV ETISes

putukate sensoorne füsioloogia

karin.nurme@emu.ee

Kreutzwaldi 5, D-korpus, ruum 232

 

Kristiina Palm

(tööleping peatatud)

spetsialist, MSc

kristiina.palm@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 226; tel 731 3510