1.1.

Hiiesaar, K., Kaasik, R.,Williams, I.H., Švilponis, E., Jõgar, K., Metspalu, L., Mänd, M., Ploomi, A., Luik, A. (2012) Cold hardiness of horseradish flea beetle (Phyllotreta armoraciae (Koch)). - Zemdirbyste=Agriculture, 99(2), 203–208.

Kivimägi, I., Kuusik, A., Ploomi, A., Metspalu, L., Jõgar, K., Williams, I.H., Sibul, I., Hiiesaar, K., Luik, A., Mänd, M. (2013) Gas Exchange patterns in Platynus assimilis (Coleoptera, Carabidae): Respiratory failure induced by a pyrethroid. - European Journal of Entomology, 110, 47–54.

Merivee, E., Must, A., Tooming, E., Williams, I., Sibul, I. (2012) Sensitivity of antennal gustatory receptor neurones to aphid honeydew sugars in the carabid Anchomenus dorsalis. - Physiological Entomology, 37, 369–378.

Muljar, R., Karise, R., Viik, E., Kuusik, A., Williams, I., Metspalu, L., Hiiesaar, K., Must, A., Luik, A., Mänd, M. (2012) Effects of Fastac 50 EC on bumble bee Bombus terrestris L. respiration: DGEdisappearanca does not lead to increasing water loss. - Journal of Insect Physiology, 58(11), 1469– 1476.

Runno-Paurson, E., Hannukkala, A., Williams, I., Koppel, M., Mänd, M. (2012) The structure of mating type, virulence, metalaxyl resistance of Phytophthora infestans in a long-term phenotypic study in distinct location in Eastern Estonia. - Journal of Plant Diseases and Protection, 119, 45–52.

Runno-Paurson, E., Williams, I., Metspalu, L., Kaart, T., Mänd, M. (2012) Current potato varieties are too susceptible to late blight to be grown without chemical control under North-East European conditions. - Acta Agriculturae Scandinavica Section B - Soil and Plant Science, 62, xx-xx. DOI:10.1080/09064710.2012.721389.

Tooming, E., Merivee, E., Must, A., Luik, A., Williams, I.H. (2012) Antennal sugar sensitivity in the click beetle Agriotes obscurus. - Physiological Entomology, 37, 345–353.

Veromann, E., Metspalu, L., Williams, I.H., Hiiesaar, K., Mänd, M., Kaasik, R., Kovács, G., Jõgar, K., Svilponis, E., Kivimägi, I., Ploomi, A., Luik, A. (2012) Relative attractiveness of Brassica napus, Brassica nigra, Eruca sativa and Raphanus sativus for pollen beetle (Meligethes aeneus) and their potential for use in trap cropping. - Arthropod-Plant Interactions, 6(3), 385–394.

Viik, E., Mänd, M., Karise, R., Lääniste, P., Williams, I.H., Luik, A. (2012) The impact of foliar fertilization on the number of bees (Apoidea) on spring oilseed rape. - Žemdirbystė=Agriculture, 99(1), 41–46.

1.2.

Kruus, E. (2012) Impact of trade on distribution of potato rot nematode (Ditylenchus destructor) and other plant nematodes. - Agronomy Research, 1-2, 319–328.

3.4.

Hokkanen, H., Boecking, O., Cokl, A., Cotes, B., Eken, C., Karise, R., Krajl, J., Maccagnani, B., Menzler-Hokkanen, I., Mommaerts, V., Mänd, M., Smagghe, G., Söderlund, N., Tuncer, S., Veromann, E., Witzgall, P. (2012) BICOPOLL: Targeted Precision Biocontrol and Enhanced Pollination. - In: XXIV International Congress of Entomology "New Era in Entomology: XXIV International Congress of Entomology "New Era in Entomology", Daegu, Korea, 19-25 August 2012.

Hokkanen, H., Boecking, O., Cokl, A., Cotes, B., Eken, C., Karise, R., Krajl, J., Maccagnani, B., Menzler-Hokkanen, I., Mommaerts, V., Mänd, M., Smagghe, G., Söderlund, N., Tuncer, S., Veromann, E., Witzgall, P. (2012) BICOPOLL: Targeted precision biocontrol and enhanced pollination. - In XXIV International Congress of Entomology "New Era in Entomology", Daegu, Korea, 19-25 August 2012.

Kaasik, R., Kovàcs, G., Luik, A., Veromann, E. (2012) The impact of companion planting on the parasitism rate of the small white butterfly Pieris rapae (Lepidoptera: Pieridae). - In: IOBC wprs Bulletin: IOBC/wprs Working Group Meeting "Landscape Management For Functional Biodiversity", 7-10 May 2012, Lleida, Spain. Eds: Holland, John; Gerowitt, Bärbel; Alomar, Oscar; Bianci, Felix; Eggenschwiler, Lisa; van Heldae, Maar. Darmstadt, Germany, 2012, (75), 109–113.

Kaasik, R., Kovacs, G., Metspalu, L., Veromann, E. (2012) Do closely related plant species play a role in enhancing problems caused by Meligethes aeneus Fab? - XXIV International Congress of Entomology "New Era in Entomology", Daegu, Korea.

Kovács, G., Kaasik, R., Luik, A., Veromann, E. (2012) The use of companion planting for the management of large white butterfly (Pieris brassicae) on white cabbage (Brassica oleracea var capitata). - XXIV International Congress of Entomology "New Era in Entomology", Daegu, Korea, 19-25 August 2012.

Veromann, E., Kaasik, R., Kovacs, G., Metspalu, L. (2012) Fatal attractiveness? Host plants may kill its enemy's offspring. - XXIV International Congress of Entomology "New Era in Entomology", Daegu, Korea, 19-25 August 2012.

3.5.

Astover, A., Metspalu L, Viiralt, R., Karp, K. (2012) Agronoomia 2012.

Hiiesaar, K, Metspalu, L., Jõgar, K. (2012) Püünistaimed kartulimardika (Leptinotarsa decemlineata Say) rüüstete vastu. - Teaduselt mahepõllumajandusele, 28–31. Eesti Loodusfoto.

Hiiesaar, K., Švilponis, E., Metspalu, L., Jõgar, K. (2012). Hariliku maakirbu (Phyllotreta undulata) sügisese ja kevadise põlvkonna mardikate külmakindluse võrdlus. - Agronoomia 2012 ,119–124. AS Rebellis.

Jõgar, K., Metspalu, L., Hiiesaar, K., Kivimägi, I., Ploomi, A., Tasa, T., Luik, A. (2012) Suur-kapsaliblika (Pieris brassicae L.) arvukus toidutaimedel. - Agronoomia 2012 (125–128). AS Rebellis.

Kaasik, R., Kovács, G., Luik, A., Veromann, E. (2012) Seltsilistaimed kapsaliblikate mõjutajatena. Teaduselt mahepõllumajandusele, 38–40. Eesti Loodusfoto.

Kaasik, R., Kovacs, G., Veromann, E. (2012) Kahjurite arvukuse hindamise tähtsus suurkapsaliblika näitel. - Agronoomia 2012, 129–134.

Karise, R., Muljar, R., Mänd, M. (2012) Effect of biopreparations to the longevity of the bumblebee Bombus terrestris L. - Conference ”Trends in organic farming – from scientists to organic farming“, 44–46.

Kivimägi, I., Ploomi, A., Mänd, M., Kruus, M., Jõgar, K., Metspalu, L., Hiiesaar, K., Luik, A., Vaarak, T., Vaarak, T. (2012) Rohumaariba mõju jooksiklaste ja ämblike arvukusele talinisupõldudel. - Agronoomia 2012 ,135–140. AS Rebellis.

Kovacs, G., Kaasik, R., Veromann, E. (2012) Kõdrasääsk (Dasineura brassicae) - uus kahjustaja rapsil. - Agronoomia 2012, 141–144.

Kovács, G.,Kaasik, R., Luik, A., Veromann, E. (2012) Kivikilbik meelitab kapsakoid. - Teaduselt mahepõllumajandusele, 50–52. Eesti Loodusfoto.

Kruus, M., Kruus, E., Luik, A. (2012) Viljelusviisi mõju jooksiklaste liigirikkusele. - Teaduselt mahepõllumajandusele, 53–55. Eesti Loodusfoto.

Matt, D., Pehme, S., Peetsmann, E., Luik, A. (2012) Taimekaitsevahendite jäägid Eesti kohalikus ja imporditud toidus 2008–2011. - Teaduselt mahepõllumajandusele, 62–65. Eesti Loodusfoto.

Metspalu, L., Luik, A. (2012) Teaduselt mahepõllumajandusele.

Metspalu, L., Švilponis, E., Jõgar, K., Hiiesaar, K., Ploomi, A., Kivimägi, I. (2012) Sordid mõjutavad porgandikahjurite valikuid. - Agronoomia 2012, 151–156. AS Rebellis.

Muljar, R., Karise, R., Mänd, M. (2012) Mesilastarude kauguse mõju biopreparaadi levitamise efektiivsusele hahkhallituse biotõrjes aedmaasikal. Teaduselt mahepõllumajandusele, 67–69. Eesti Loodusfoto.

Nurk, K., Runno-Paurson, E., Hallik, L., Astover, A. (2012) Lämmastik- ja alternatiivväetiste mõju võrklaiksuse ohtrusele odral 2011. aasta. - Agronoomia 2012, 157–160. AS Rebellis.

Pehme, S., Veromann, E. (2012) Mahetootmise keskkonnamõjud läbi olelusringi. - Teaduselt mahepõllumajandusele, 73–75. Eesti Loodusfoto.

Ploomi, A., Kivimägi, I., Mänd, M., Kruus, M., Jõgar, K., Metspalu, L., Hiiesaar, K., Luik, A., Sibul, I. (2012) Maapinnal liikuvate lülijalgsete arvukus ja mitmekesisus rohumaaribadega ääristatud talinisupõldudel. - Agronoomia 2012, 161–168. AS Rebellis.

Runno-Paurson, E., Hansen, M., Einola, A. (2012) Kartuli-lehemädaniku vaatluskatsete tulemused Einola talus 2011. aastal. - Agronoomia 2012, 169–174. AS Rebellis.

Runno-Paurson, E., Tein, B., Luik, A., Mänd, M. (2012) Kasvatustehnoloogia mõjutab kartuli kuivlaiksuse esinemist. - Teaduselt mahepõllumajandusele, 79–81.

Veromann, E., Kaasik, R., Kovács, G., Luik, A. (2012) Till peidab kapsast kapsaöölase eest. - Teaduselt mahepõllumajandusele, 92–94. Eesti Loodusfoto.

Kivimägi I., Ploomi A., Jõgar K., Virnhoff K., Metspalu L., Hiiesaar K., Mänd M., Luik A. (2012) The influence of some plant infusions on the carabid beetle Platynus assimilis. - 2nd International Symposium of Bio- Pesticides and Ecotoxicological Network. Bangkok, Thailand, September 24-26, 2012.

5.2.

Kivimägi I., Ploomi A.,Jõgar K., Virnhoff, K., Metspalu L., Hiiesaar K., Luik A., Mänd, M. (2012) Impact of some plant infusions on physiology of the carabid beetle. - 2nd International Symposium of Bio- Pesticides and Ecotoxicological Network. Bangkok, Thailand, September 24-26 , 2012.

Hiiesaar, K. (2012) Kartulimardikas teeb murelikuks. - Maakodu, XXIII aastakäik, November, 56–59.

6.2.

Merivee, E., Must, A., Kruus, M. (2012) Herilasämblik, kaheksajalgne iludus. - Eesti Loodus, 2, 21–24.

6.3.

Merivee, E., Must, A., Kruus, M. (2012) Seemnesööjad. - Eesti Loodus, 9, 8–15.

Metspalu, L. (2012)  Taimedega kahjurite vastu. - Kodukiri: Aed, 32–35.

Ploomi, A. (2012) Kapsas on putukate lemmikroog. - Targu Talita. Maalehe nõuandelisa, 30, 478–479.