1.1.

Hiiesaar, K., Williams, I.H., Mänd, M., Luik, A., Jõgar, K., Metspalu, L., Švilponis, E., Ploomi, A., Kivimägi, I. 2011. Supercooling ability and cold hardiness of the pollen beetle. - Entomologia Experimentalis et Applicata, 138(2), 117–127.

Jõgar, K., Kuusik, A., Ploomi, A., Metspalu, L., Williams, I., Hiiesaar, K., Kivimägi, I., Mänd, M., Tasa, T., Luik, A. 2011. Oxygen convective uptakes in gas exchange cycles in early diapause pupae of Pieris brassicae L. (Lepidoptera, Pieridae). - Journal of Experimental Biology, 214, 2816–2822.

Kivimägi, I., Kuusik, A., Jõgar, K., Ploomi, A., Williams, H.I., Metspalu, L., Hiiesaar, K., Sibul, I., Mänd, M., Luik, A. 2011.Gas exchange patterns of Pterostichus niger (Carabidae) in dry and moist air. - Physiological Entomology, 36(1), 62–67.

Metspalu, L., Williams, I.H., Jõgar, K., Ploomi, A., Hiiesaar, K., Lääniste, P., Švilponis, E., Mänd, M., Luik, A. 2011. Distribution of Meligethes aeneus (F.) and M. viridescens (F.) (Coleoptera, Nitidulidae) on cruciferous plants. - Zemdirbyste-Agriculture, 98(1), 2–-34.

Milius, M., Merivee, E., Must, A., Tooming, E., Williams, I., Luik, A. 2011.Electrophysiological responses of the chemoreceptor neurones in the antennal taste sensilla to plant alkaloids and glucosides in a granivorous ground beetle. - Physiological Entomology, 4, 368–378.

Runno-Paurson, E., Kotkas, K., Tähtjärv, T., Williams, I.H., Mänd, M. 2011.Temporal changes in phenotypic diversity of Phytophthora infestans in northern Estonia. - Žemdirbyste-Agriculture, 98 (2), 205–212.

Sell, I., Kotiranta, H., Kaart, T. 2011.Habitat requirements of Peniophora junipericola (Basidiomycota, Russulales). - Annales Botanici Fennici 48 232–236.

Švilponis, E., Hiiesaar, K.; Metspalu, L., Mänd, M., Jõgar, K., Veromann, E., Luik, A. 2011. Snow manipulation as an alternative nematode control strategy. - Zemdirbyste=Agriculture, 98(4), 427–430.

Švilponis, E., Hiiesaar, K., Kaart, T., Metspalu, L., Mänd, M., Ploomi, A., Williams, I.H., Luik, A. 2011. Low temperature survival of post-eclosion stages of the potato rot nematode Ditylenchus destructor Thorne (Tylenchida: Anguinidae). - Nematology. International Journal of Fundamental and Applied Nematological Research, 13(8), 977–983.

Veromann. E., Williams, I.H., Kaasik, R., Luik, A. 2011. Potential of parasitoids to control populations of the weevil Ceuthorhynchus obstrictus (Marsham) on winter oilseed rape. - International Journal of Pest Management, 57(1), 85–92.

1.2.

Sell, I., Kotiranta, H. 2011.Diversity and distribution of aphyllophoroid fungi growing on Common Juniper (Juniperus communis L.) in Estonia. - Folia Cryptogamica Estonica 48, 73–84.

Veromann, E., Toome M. 2011. Pollen beetle (Meligethes aeneus Fab) susceptibility to synthetic pyretroids – pilot study in Estonia. - Agronomy Research, 9(1–2), 365–369.

3.2.

Merivee, E. 2011. Sensoorse füsioloogia töörühma uuringud. - Eesti Taimekaitse 90 (122–124). Eesti Loodusfoto.

Merivee, E. 2011. Ermer Merivee. - Eesti Taimekaitse 90 (155).Eesti Loodusfoto

Metspalu, L. 2011. Aare Kuusik. - Eesti Taimekaitse 90 (142–143).Eesti Loodusfoto

Metspalu, L. 2011. Ülle Lauk. - Eesti Taimekaitse 90 (143–144).Eesti Loodusfoto

Metspalu, L., Luik, A. 2011. Leida Leivategija. - Eesti Taimekaitse 90 (150–151).Eesti Loodusfoto

Švilponis, E. 2011. Nematoloogiliste uurimiste ajalugu Eestis. - Eesti Taimekaitse 90 (29–35).Eesti Loodusfoto

Švilponis, E. 2011. Eino Krall. - Eesti Taimekaitse 90. Eesti Loodusfoto

3.4.

Jõgar, K., Metspalu, L., Hiiesaar, K., Ploomi, A., Mänd, M., Kivimägi, I., Tasa, T., Luik, A. 2011. The influence of the larval food plants on microsporidia (Nosema mesmili P.) infection in diapausing Pieris brassicae L. pupae. - Bulletin IOBC/WPRS, eds. Ehlers, E.U., Crickmore, N., Enkerli, J. et al., 249–253.

Veromann, E., Toome, M., Saarniit, M, Narits, L. & Luik, A. 2011. Nitrogen fertilization of winter oilseed rape: impact on insect pests, their parasitoids and plant diseases. - Bulletin IOBC/wprs, Integrated Control in Oilseed Crops.

3.5.

Hiiesaar, K. 2011. Naeri-hiilamardika Meligethes aeneus allajahtumisvõimet mõjutavad tegurid. - Agronoomia 2010/2011, Saku, 153–160.

Jõgar, K., Metspalu, L., Ploomi, A., Hiiesaar, K., Kivimägi, I., Tasa, T. 2011. Väike-kapsaliblika (Pieris rapae L.) arvukus erinevatel kultuuridel. - Agronoomia 2010/2011, 161–164.

Kaasik, R, Kovács, G., Luik, A., Veromann, E. 2011. Seltsilistaimede mõju entomofauna mitmekesisusele valgel peakapsal. - Agronoomia 2010/2011, 165–172.

Kruus, M. , Uustal, M., Ruben, T. 2011. Tolmeldajate liigilisest mitmekesisusest Tallinnas 2009. ja 2010. aastal. Inimmõju Tallinna keskkonnale VI. - Konverentsi artiklid (8. detsember 2011), 53–60. Tallinn.

Metspalu, L., Jakin, E., Jõgar, K., Kivimägi, I., Ploomi, A. 2011. Kapsaöölase Mamestra brassicae L. arvukus erinevatel ristõielistel köögiviljakultuuridel. - Agronoomia 2010/2011, 177–182.

Muljar, R., Mänd, M. 2011. Meemesilase ja biofungitsiidi Prestop Mix kasutamine aedmaasika hahkhallituse tõrjes. - Agronoomia 2010/2011. 183–186.

Nurk, K., Runno-Paurson, E., Toome, M., Astover, A. 2011. Lämmastik- ja alternatiivväetiste mõju kõrreliste helelaiksuse ohtrusele nisul. - Agronoomia 2010/2011, 187–192. AS: Rebellis.

Ploomi, A., Metspalu, L., Jõgar, K., Kivimägi, I., Jakin, E. 2011. Kapsakoi toidutaimede eelistused. - Agronoomia 2010/2011, 193–196.

Runno-Paurson, E., Aav, A., Einola, A., Vaater, V. 2011. Kartuli-lehemädaniku vaatluskatsete tulemustest 2010 Einola talus. - Agronoomia 2010/2011, 197–202. AS: Rebellis.

4.2.

Hiiesaar, K. 2011. Mälestuskilde ekspeditsioonidest. - Eesti Taimekaitse 90. Eesti Loodusfoto.

Metspalu, L. 2011. Eesti Taimekaitse 90. Eesti Loodusfoto.

Veromann. E. 2011. Ristõieliste kultuuride taimekaitsealane uurimistöö. - Eesti Taimekaitse 90. Loodusfoto.

5.2.

Jõgar, K., Metspalu, L., Hiiesaar, K., Ploomi, A., Kivimägi, I., Tasa, T., Luik, A. 2011. Insect pests on different cabbage varieties. - Programme ja Abstracts. Global Conference on Entomology (GCE 2011, March 5-9, 2011, Chiang Mai, Thailand). Century Foundation, India, 202.

Kaasik, R., Watts, N.P., Cook, S.M. 2011. Effects of temperature and plant position on pollen beetle numbers per trap and per plant in crops of oilseed rape. IOBC - Working group meeting Integrated Control in Oilseed Rape Crops, 4.-6.10.2011, Göttingen, Germany, 27.

Kaasik, R., Kovács, G., Metspalu, L., Luik, A., Veromann, E. 2011. Oviposition preferences and larval parasitism of Meligethes aeneus Fab. and Ceutorhynchus obstrictus Marsh. on Brassica napus compared with Brassica nigra, Raphanus sativus and Eruca sativa. - In:  „Next generation insights into geosciences and ecology“  Doctoral Students Conference 12.-13.05.2011, Tartu Eesti.

Kaasik, R., Kovacs, G., Metspalu, L., Veromann, E. 2011. The attractiveness of wild cruciferous plants on the key parasitoids of Meligethes aeneus.

Kivimägi, I., Ploomi, A., Jõgar, K., Metspalu, L., Hiiesaar, K., Luik, A., Mänd, M., Kuusik, A., Sibul, I. 2011. Supercooling capacity and cold hardiness of the Carabus granulatus L. (Coleoptera, Carabidae). Next generation insights into geosciences and ecology. Doctoral Students Conference, 61.

Kivimägi, I., Ploomi, A., Metspalu, L., Jõgar, K., Hiiesaar, K., Švilponis, E., Veromann, E., Mänd, M. 2011. The influence of acclimation of the carabid beetle Platynus assimilis physiology. 4th International Symposium on the Environmental Physiology of Ectotherms & Plants. Oxford University Press, 84.

Kivimägi, I., Ploomi, A., Metspalu, l., Jõgar, K., Švilponis, E., Hiiesaar, K., Luik, A., Sibul, I., Kuusik, A. 2011. Impact of alpha-cypermethrin on the physiology of carabid beetle Platynus assimilis. Programme ja Abstracts. Global Conference on Entomology (GCE 2011, March 5-9, 2011, Chiang Mai, Thailand). Century Foundation, India, 544.

Kivimägi, I., Ploomi, A., Metspalu, L., Švilponis, E., Jõgar, K., Hiiesaar, K.,  Veromann, E., Mänd, M., Kuusik, A. 2011. Does alpha-cypermethrin have influence on body mass of the non-target predacious carabid beetle? VIIth Arthropods, September 18-23, 2011, Białka Tatrzańska, Poland, 93.

Ploomi, A., Jõgar, K., Metspalu, L., Hiiesaar, K., Sibul, I., Kivimägi, I. 2011. The effects of some biopesticides on cabbage pests. Programme ja Abstracts. International Conference on Biopesticides 6 (ICOB 6), December 11-16, 2011, Chiang Mai, Thailand, 184.

Sibul, I., Pärn, L., Ploomi, A. 2011. Wood-oils as biopesticides against the large pine weevil (Hylobius abietis L.). Programme ja Abstracts. International Conference on Biopesticides 6 (ICOB 6), December 11-16, 2011, Chiang Mai, Thailand, 197.

Tooming, E., Merivee, E., Must, A. 2011. Electrophysiological response of the antennal taste neurons to plant sugars and salt in the click beetle Agriotes obscurus.  VIIth Arthropods, September 18-23, 2011, Białka Tatrzańska, Poland, 66.

6.3.

Hiiesaar, K. 2011. Kilbiga ja karvased taimede kallal. - Maakodu, XXII, märts, lk 54–55.

Lotman, A., Martin, A.-J., Savisaar, R., Silm, S. Tohva, L. 2011. Taevaskoja, Valgemetsa, Ahja, Põlvamaa – rohelisem elu – väärtused ja edulood, koostajad Marika Saks ja Ulla-Maia Timmo, lk 4–13.

Martin, A., Martin, A.-J.2011. Sipelgasuve järelkajaks: kuidas jagada sipelgatega territooriumi? -Maaleht nr 47 (1259) lisa, Metsaleht, 11 (142), 2011, lk 8–9.

Martin, A.-J. 2011. Metsaomaniku abimehed. - Maaleht, Metsaleht, 4 (135), 22. aprill, 2011, lk 8.

Martin, A.-J. 2011. Kus metsas keda kohata võib? - Maaleht, Metsaleht, 5 (136), 26.mai, 2011, lk 8.

Martin, A.-J. 2011. Miks sipelgapesad nii erinevad on? - Maaleht, Metsaleht, 6 (137), lk 8.

Martin, A.-J. 2011. Mida metsaomanik teadma peaks? - Metsaleht, 7 (138), lk 8.

Martin, A.-J. 2011. Kuidas metsaomanik kuklasi kaitsta saab? - Metsaleht, 8 (139), lk 8.

Martin, A.-J. 2011.Kes on metsas kuklaste sõbrad, kes vaenlased? - Metsaleht, 9 (140), lk 12.

Martin, A.-J., Martin, K. 2011. Kuidas vabaneda tülikatest sipelgatest? - TM Kodu ja Ehitus, 2011.a., juuli, 62–65.

Martin, A.-J., Martin, T. 2011. Sipelgate tõrje mesilas. - Mesinik, 6 (62), 2011.a. detsember, 6–7.

Martin, A.-J., Mänd, M. 2011. Mesilaste hotellid. - Maakodu, mai 2011, 58–61.

Martin, A.-J., Mänd, M. 2011. Sipelgate ja kimalaste uuringud. Eesti Taimekaitse 90. Väljaandja: Eesti Maaülikool.

Martin, A.-J., Mänd, M. 2011. Vambola Maavara. Eesti Taimekaitse 90. Väljaandja: Eesti Maülikool.

Ojango, U., Sell, I. 2011. Uus kährikseene leid Kõrvemaalt. - Eesti Loodus, 10, 51–51

Sell, I. 2011. Ainulaadne taiga-võrkpoorik Hiiumaal. - Eesti Loodus, 8, 52–53.

Sell, I., Kalamees, K. 2011. Limatünnikust lakkvaabikuni. - Eesti Loodus, 5, 29–31.

Švilponis, E. 2011. Talv aitab aednikku. - Maakodu, 2, 60–61.

Tammeleht, E., Veske, L., Keis, M., Leht, M., Martin, A.-J., Lind, A., Männil, P., Kilk, A., Valdmann, H., Saarma, U. 2011. Pruunkaru ja inimene – kas konflikte on võimalik vältida? - Eesti loodus, 12, 8–14.

Toomemaa, K., Martin, A.-J., Williams, I. H. 2011. L'effetto di diverse concentrazioni di acido ossalico in soluzione acquosa zuccherina sulla Varroa e sulle api. - L'Apicoltore Italiano 1, Gennaio 2011, 3--9.