1.1.

Jõgar, K., Kuusik, A., Metspalu, L., Hiiesaar, K., Grishakova, M., Luik, A. 2008. Effects of Neem EC on gas exchange, Tracheal ventilation, and water loss in diapausing pupae of Pieris brassicae. – Entomologia Experimentalis et Applicata, 2, 165–173.

Merivee, E., Märtmann, H., Must, A., Milius, M., Williams, I., Mänd, M. 2008. Electrophysiological responses from neurons of antennal taste sensilla in the polyphagous predatory ground beetle Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius 1787) to plant sugars and amino acids. – Journal of Insect Physiology, 54, 1213–1219.

Sell, I.  2008. Taxonomy of the species in the Phellinus igniarius group. Mycotaxon, 104, 337–347.

Sibul, I., Kuusik, A., Luik, A., Ploomi, A. 2008. Active tracheal ventilation and its metabolic cost in the large pine weevil, Hylobius abietis (L.) (Coleoptera: Curculionidae). – Baltic Forestry, 14(2), 131–137.

Toome, M., K. Heinsoo, M. Ramstedt, A. Luik. Rust severity in bioenergy willow plantations treated with additional nutrients. – Forest Pathology DOI: 10.1111/j.1439-0329.2008.00560.x.

Veromann, E., Kevväi, R., Luik, A., Williams, I.H. 2008. Do cropping system and insecticide use in spring oilseed rape affect the abundance of pollen beetles (Meligethes aeneus Fab.) on the crop? – International Journal of Pest Management, 54(1), 1–3.

1.2.

Jõgar, K., Metspalu, L., Hiiesaar, K., Ploomi, A., Kuusik, A., Menshykova, N., Luik, A. 2008. Abundance of the small white (Pieris rapae L.) on different cabbage cultivars. – Zemdirbyste-Agriculture, 95(3), 88–93.

Kivimägi, I., Ploomi, A., Luik, A., Jõgar, K., Sibul, I., Kuusik, A. 2008. Cold-hardening of the ground beetle Carabus granulatus L. (Coleoptera, Carabidae). – Zemdirbyste-Agriculture, 95(3), 428–432.

Švilponis, E., Luik, A., Krall, E. 2008. Plant parasitic ditylenchids in Estonia. – Zemdirbyste-Agriculture, 3, 186–193.

1.3.

Karise, R., Kuusik, A., Mänd, M., Metspalu, L., Hiiesaar, K., Luik, A. 2008. Püretroidse insektitsiidi erinevate kontsentratsioonide mõju kimalaste hingamisrütmidele. –  Agronoomia 2008, 127–130.

Kivimägi, I., Ploomi, A., Luik, A. 2008. Süsi-ketasjooksiku (Platynus assimilis Payk.) külmakindluse sesoonne dünaamika. – Agronoomia 2008, 139–142.

Lauk, Ü., Viidalepp, V. 2008. Herbitsiidi Butisan 400SC mõju valge peakapsa saagile. –  Agronoomia 2008, 143–146.

Loodus, J., Martin, A., Martin A.-J. 2008. Sipelgate liigiline mitmekesisus erinevates põllumaastikes. – Agronoomia 2008, 169–173.

Veromann, E., Metspalu, L., Saarniit, M., Luik, A., Narits, L. 2008. Talirapsi sortide mõju neri-hiilamardika (Meligethes aeneus Fab.) vastsete arvukusele ja kõdra-peitkärsaka (Ceutorhynchus assimilis Payk.) kahjustusele ning nende vastsete parasiteeritusele. – Agronoomia 2008, 159–162.

Luik, A., Veromann, E., Merivee, E. 2008. Loodushoidlik taimekaitse. Eesti Loodusfoto, 31 lk.

Metspalu, L. 2008. Hispaania teetigu on tulnud, et jääda. – Maakodu, 10, 68–71.

Martin, A.-J. Zarip, G. 2008. Kuidas sipelgatest lahti saada? – Kodukiri, Juuli 2008, lk 63.

Mänd, M., Martin, A.-J., Karise, R. 2008. Teaduspreemia põllumajandusteaduste alal uurimuste tsükli "Tolmeldajad ja kultuurtaimede tolmeldamist mõjutavad tegurid" eest. Richard Villems (Toim.). – Eesti Vabariigi Teaduspreemiad 2008 (124–138). Tallinn: Infotrükk OÜ.

Viik, E., Mänd, M. 2008. Eesti põllumajandusmaastiku seire: kimalasi soodustavad väiksemad põllud. – Mahepõllumajanduse Leht, 46(5), 4.