Artiklid teadusajakirjades, mida katab ISI Web of Science

 
Jõgar, K., Kuusik, A., Metspalu, L., Hiiesaar, K., Luik, A.
2007. Rhythms of passive and active ventilation, and circulation recorded in diapausing pupae of Mamestra brassicae using constant volume respirometry. – Physiological Entomology, 32, 246–252.

Jõgar, K., Kuusik, A., Metspalu, L., Hiiesaar, K., Grishakova, M., Luik, A. 2007. Effects of Neem EC on gas exchange, tracheal ventilation and water loss in diapausing pupae of Pieris brassicae L. (Lepidoptera: Pieridae). – Entomologia Experimentalis et Applicata DOI: 10.1111/j.1570-7458.2007.00648.x.

Karise, R. Viik, E., Mänd, M. 2007. Impact of alpha-cypremetrin on honey bees foraging on spring oilseed rape Brassica napus flowers in field conditions. – Pest Management Science, 63, 1085–1089.

Merivee, E., Must, A., Milius, M., Luik, A. 2007. Electrophysiological identification of the sugar cell in antennal taste sensilla of the predatory ground beetle Pterostichus aethiops. – Journal of Insect Physiology, 53, 377–384.

Veromann, E., Kevväi, R., Luik, A., Williams, I.H. 2008. Do cropping system and insecticide use in spring oilseed rape affect the abundance of pollen beetles (Meligethes aeneus Fab.) on the crop? – International Journal of Pest Management, 54(1), 1–3.

 
Peatükid/artiklid kohalike või välisriikide kirjastuste poolt avaldatud kogumikes

 

Jõgar, K., Metspalu, L., Hiiesaar, K., Loorits, L., Ploomi, A., Kuusik, A., Luik. A. 2007. Influence of Neem Azal T/S on Mamestra brassicae L. – Proceedings of World Neem Conference 21st – 24th Nov. 2007.

Karise, R., Mänd, M., Koskor, E., Bender, A. 2007. Subletaalse biopestitsiididoosi mõju karukimalase korjekäitumisele. – Agronoomia 2007, 121–124.

Kruus, M. 2007. Changes in nocturnal Macrolepidoptera in Estonia: impact of climate warming. – Eesti Loodusmuuseumi töid V. Lk  98–116, Tallinn.

Kruus, M. 2007. Lehmja tammiku entomofauna. – Eesti Loodusmuuseumi töid V. Lk 43–58, Tallinn.

Kruus, M. 2007. Putukad. – Lehmja tammik - Harju iidne au ja uhkus. Lk 34–35, Tallinn.

Metspalu, L. Loorits, L., Jõgar K., Hiiesaar K. 2007. Taimse insektitsiidi Neem-Azal T/S toimest kapsakoile (Plutella xylostella L.). –  Agronoomia 2007, 129–132.

Metspalu, L., Grishakova, M., Jõgar, K., Hiiesaar, K., Kuusik, A., Luik, A. Ploomi  A. 2007. Effects of biopesticide Neem EC on the Mamestra brassicae L. (Lepidoptera, Noctuidae). – Proceedings of World Neem Conference 21st – 24th Nov. 2007.

Muljar, R., Hiiesaar, K., Metspalu, L., Luik, A., Jõgar, K. Hariliku maakirbu (Phyllotreta undulata Kutsh) (Coleoptera:Chrysomelida) mardikate külmataluvus lühiajalise ekspositsiooni korral. – Agronoomia 2007, 133–136.

Ploomi, A., Kivimägi, I., Luik, A. 2007. Mõnede jooksiklaste allajahtumisvõime. –  Agronoomia 2007, 137–140.

Ploomi, A., Loorits, L., Jõgar, K., Metspalu, L., Hiiesaar, K., Luik, A., Sibul, I. 2007. Toxicity of neem on cabbage against to the snail Arianta arbustorum. – Proceedings of World Neem Conference 21st – 24th Nov. 2007.

Sibul, I., Ploomi, A., Voolma, K. 2006. Intensity of crown damage by Hylobius abietis in Scots pine plantations adjacent to recent clear-cuttings. 13th IBFRA conference „New challenges in Management of Boreal Forests”. Topics and abstracts, Umeå, Sweden, August 28–30, 2006, 146. (ei ole 2006. aasta kirjas)

Sibul, I., Ploomi, A., Voolma, K. 2007. Laboratory evaluation of the effect of a neem oil antifeedant on the large pine weevil, Hylobius abietis L. (Coleoptera: Curculionidae). – Proceedings of World Neem Conference 21st – 24th Nov. 2007.

Toome, M., Heinsoo, K., Luik, A. 2006. Abundance of willow rust (Melampsora sp.) on different willow clones in Estonian energy forest plantations. – Proc. Estonian Acad. Sci. Biol. Ecol. 55(4), 308–317 (polnud 2006.a aruandes).

Veromann, E., Saarniit, M., Luik, A. 2007. Kõdra-peitkärsaka (Ceutorhynchus assimilis Paykull) kahjustuse ja tema vastsete parasiteerituse tase tali- ja suvirapsil. –  Agronoomia 2007, 141–144.

Viik, E., Mänd, M., Karise, R., Koskor, E., Jõgar, K., Kevväi, R., Martin, A., Grishakova, M. 2007. Põllumajandusliku keskkonna meetme rakendamise mõju kimalaste liigirikkusele. – Agronoomia 2007, 145–148.

 

Populaarteaduslikud artiklid

 

Luik, A. 2007. Pestitsiidid ja meie.– Maamajandus, 12, 26–28.

Luik, A. 2007.Viinis anti avalöök uutele maheprojektidele.– Mahepõllumajanduse leht, 40, lk 13.

Luik, A. 2007. Mahetoit on Euroopas populaarne.– Maaelu heaks, oktoober 2007, lk 3.

Luik, A. 2007. Öko ehk mahe – puhas ja ehe. – Maaülikool, 134, lk 1.

Luik, A., Pehme, S. 2007.Traditsiooni ja globaliseerumise vahel. – Mahepõllumajanduse leht, 38, 8–9.

Luik, A.,  Ess. M., Zilmer, M. 2007. Rotid eelistavad maheporgandit. – Mahepõllumajanduse leht, 40,7–8.

Sell, I., Kotiranta, H. 2007. Kadakatarjak Hiiumaal. – Eesti Loodus 12, xx-xx

Švilponis, E. 2007. Miks on tarvis taimekarantiini? – Maakodu 8,64-67.