Artiklid ajakirjades, mida refereerib ISI Web of Science

1. Karalius, V., Mozuraitis, R., Buda, V., Liblikas, I., Borg-Karlson, A.-K. 2005. Sex attractants for six moth species of the families Brachodidae, Choreutidae and Tineidae from Kazakhstan and Lithuania. – Zeits. für Naturf. 60, C, 625–631.

2. Kikas, A., Libek, A. 2005. Influence of temperature sums on growth and fruit mass and yield of strawberry. - Europ. J. Hort. Sci., 71, 2, 85–88.

3. Liblikas, I., Santangelo, E.M., Sandell, J., Baeckström, P., Svensson, M., Jacobsson, U., Unelius, C.R. 2005. Simplified Isolation Procedure and Interconversion of the Diastereomers of Nepetalactone and Nepetalactol. – J. Nat. Prod., 68,6, 886–890.

4. Merivee, E., Ploomi, A., Milius, M., Luik, A., Heidemaa, M. 2005. Electrophysiological identification of antennal pH-receptors in the ground beetle Pterostichus oblongopunctatus (Coleoptera, Carabidae). – Physiological Entomology, 30, 122–133.

5. Mänd, M., Kuusik, A., Martin, A.-J., Williams, I. H., Luik, A., Karise, R.,  Metspalu, L., Hiiesaar, K. 2005. Discontinuous gas exchange cycles and active ventilation in pupae of the bumblebee Bombus terrestris. – Apidologie, 36, 4, 561–570. 

 

Artiklid teistes rahvusvahelistes teadusajakirjades, millel on registreeritud kood, rahvusvaheline toimetus, rahvusvahelise kolleegiumiga eelretsenseerimine, rahvusvaheline levik ning kättesaadavus ja avatus kaastöödele

1. Hiiesaar, K., Metspalu, L., Jõudu, J., Jõgar, K. 2005. Influence of low temperatures on development of preimaginal stages of colorado potato beetles Lepinotarsa decimlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae). – Egyptian Journal of Agricultural Research, 83(2), 707–719.

2. Jõgar, K., Metspalu, L., Hiiesaar, K., Luik, A., Martin, A.-J., Mänd, M., Jaaniso, R., Kuusik, A. 2005. Physiology of diapause in pupae of Pieris brassicae L. (Lepidoptera: Pieridae). – Agronomy Research, 2005, 3, 1, 21–37.

3. Jõgar, K., Metspalu, L., Hiiesaar, K., Luik, A., Kuusik, A. 2005. Influence of food-plants on the hibernating physiology of the cabbage moth Mamestra brassicae. – Egyptian Journal of Agricultural Research, 83(1), 131–143.

4. Luik, A., Hanni, L., Merivee, E., Ploomi, A., Tarang, T., Veromann, E. 2005. Studies in environmentally friendly plant protection in Estonia. – NJF-Seminar 369. Organic Farming for a New Millenium – status and future challenges Alnarp, Sweden June 15-17, 2005. NJF Report, 1, 1, 173–176.

5. Metspalu, L., Grishakova, M., Hiiesaar, K., Jõgar, K., Luik, A., Mänd, M. 2005. Host plant preference of Plytella xylostella (Linnaeus) (Lepidoptera: Plutellidae). – Egyptian Journal of Agricultural Research, 83(2), 729–741.

6. Ploomi, A., Sibul, I., Metspalu, L., Hiiesaar, K., Luik, A. 2005. Current status of development and uses of biopesticides in Estonia. – Egyptian Journal of Agricultural Research, 83(2), 419–425.

7. Sibul, I., Ploomi, A., Voolma, K. 2005. Efficacy of bio preparations Neko and Lysaplant in the control of the large pine weevil, Hylobius abietis L. (Coleoptera: Curculionidae) under laboratory conditions. – Egyptian Journal of Agricultural Research, 83(1), 271–277.

8. Toomemaa, K., Martin, A.-J. 2005. Comparison of varroatosis control with vaporized oxalic acid in hives and hermetically closed boxes. – Proceedings of the Nordic-Baltic Apicultural Research Symposium, Finnish Beekeepers Association, Helsinki University, 20–23.

9. Veromann, E., Luik, A., Kevväi, R., Tarang, T., Kruus, M. 2005. Pests and their natural enemies in organic oilseed and turnip rape.– NJF-Seminar 369. Organic Farming for a New Millenium – status and future challenges Alnarp, Sweden  June 15-17, 2005. NJF Report, 1,1, 99–102.

 

Eesti teaduslikes väljaannetes avaldatud eelretsenseeritavad teaduslikud artiklid

1. Grauen, P., Nurmekivi, H., Sooväli, P., Koppel, M., Lauringson, E. 2005. Vähendatud  fungitsiidikoguste kasutamise majanduslik efektiivsus teravilja haiguste tõrjel. – EPMÜ teadustööde kogumik 220 "Agronoomia 2005". Tartu, 183–185.

2. Hiiesaar, K., Muljar, R., Metspalu, L., Jõgar K. 2005. Erinevas füsioloogilises seisundis olevate maakirbu Phyllotreta undulata (Coleoptera, Halticinae) mardikate allajahtumisvõime. – EPMÜ teadustööde kogumik 220 "Agronoomia 2005". Tartu, 213–215.

3. Jõgar, K., Metspalu, L., Hiiesaar, K. 2005. Toidutaimede mõju suur-kapsaliblika (Pieris brassicae) röövikute arengule. – EPMÜ teadustööde kogumik 220 "Agronoomia 2005. Tartu, 201–203.

4. Jänes, H., Pae, A., Klaas, K., Kahu, K., Moks, M. 2005. Effect of nine rootstocks on growth and yield of two plum cultivars in a young orchard. – Environmentally Friendly Fruit Growing, 222. Tartu, 76–80.

5. Kahu, K., Klaas, L. 2005. Erinevate maasikasortide kasvatamine tava-ja maheviljeluses. – EPMÜ teadustööde kogumik 220 "Agronoomia 2005. Tartu, 114-116.

6. Karise, R. 2005. R. Karise. 2005. Ausus ja valetamine taime-putuka suhetes. – EPMÜ ZBI Schola biotheoretica XXXI, 115–121.

7. Karise, R., Mänd, M., Ivask, M., Viik, E., Koskor, E. 2005. Kimalase õietolmukämpude kalorsus ja seda mõjutavad tegurid. – EPMÜ teadustööde kogumik 220 "Agronoomia 2005. Tartu, 231–233.

8. Kevväi, R., Veromann, E., Luik, A. 2005. Naeri-hiilamardikas (Meligethes aeneus F) ja tema parasitoidid suvirapsil. - EPMÜ teadustööde kogumik 220 "Agronoomia 2005. Tartu, 207–210.

9. Klaas, L., Kahu, K. 2005. Leheväetiste ja väätide eemaldamise mõju maasikasordi ‘Polka’ saagile ja selle kvaliteedile. – EPMÜ teadustööde kogumik 220 "Agronoomia 2005.  Tartu, 117–119.

10. Koppel, M., Runno, E. 2005. Avirulentusgeenide, paarumistüüpide ja fungitsiidiresistentsuse esinemine kartuli-lehemädaniku tekitaja Phytophthora infestans  populatsioonis. – Sordiaretus ja seemnekasvatus. Jõgeva Sordiaretuse Instituut. Teaduslikud tööd IX, lk 239–244.

11. Koskor, E., Mänd, M., Karise, R., Viik, E., Bender, A., Viiralt, R. 2005. Karukimalase (B. terrestris L.) hommikuse ja õhtuse õietolmukorje erinevused. – EPMÜ teadustööde kogumik 220 "Agronoomia 2005. Tartu, 234–236.

12. Kruus, M., Luik, A. 2005. Jooksiklaste fauna kujunemisest suvirapsi katsepõldudel 2004.a. - EPMÜ teadustööde kogumik 220 "Agronoomia 2005. Tartu, 219-222.

13. Lauk, Ü., Saksing, M. 2005. Herbitsiidide Betanal ja Goltix 70 WP mõju söögipeedi saagile ja umbrohtudele. – EPMÜ teadustööde kogumik 220 "Agronoomia 2005. Tartu, 189–191.

14. Lind, A., Laugis, M., Loodus, J., Varul, T., Martin, A.-J. 2005. Põllumajandusmaastikes elavate sipelgapesade areng ja tõrje. – EPMÜ teadustööde kogumik 220 "Agronoomia 2005. Tartu, 216–218.

15. Lind, A., Martin, A.-J. 2005. Mürmekofiilid – sipelgate sõbrad, vaenlased või targad manipuleerijad. – Schola Biotheoretica XXXI, Vale teooria. Tartu, 110–114.

16. Metspalu, L., Hiiesaar, K., Jõgar, K., Kärner, D. 2005. Kollaste liimipüüniste atraktiivsus hiilamardikale (Meligethes spp) sõltuvalt suviviljade kasvufaasidest. – EPMÜ teadustööde kogumik 220 "Agronoomia 2005. Tartu, 210–212.

17. Milius, M., Merivee, E., Ploomi, A. 2005. Metsa-süsijooksiku antennaalsete maitseharjaste reaktsioonid 10 ja 100 mM fosfaatpuhvritele. – EPMÜ teadustööde kogumik 220 "Agronoomia 2005. Tartu, 228–230.

18. Must, A., Merivee, E., Mänd, M., Ploomi, A. 2005. Metsa-süsijooksiku antennaalsete kuppeljate sensillide reaktsioon järsule jahutamisele. – EPMÜ teadustööde kogumik 220 "Agronoomia 2005. Tartu, 225–227.

19. Mänd, M., Viik, E., Karise, R., Krikuhhin, T., Koskor, E., Lääniste, P. 2005. Väetamise mõju suvirapsi õietolmu produktsioonile. – EPMÜ teadustööde kogumik 220 "Agronoomia 2005. Tartu, 231–233.

20. Ploomi, A., Metspalu, L., Hiiesaar, K., Sibul, I., Luik, A. 2005. Mõne biopestitsiidi kasutamine putukkahjurite tõrjeks. – EPMÜ teadustööde kogumik 220 "Agronoomia 2005. Tartu, 198–200.

21. Runno, E. 2005. Kartuli-lehemädaniku tõrje programmi NegFry kasutamine Eesti tingimustes. – Sordiaretus ja seemnekasvatus. Jõgeva Sordiaretuse Instituut. Teaduslikud tööd IX, lk 266–267.

22. Runno, E., Koppel, M. 2005. Kartuli-lehemädaniku tõrje programm NegFry. – Sordiaretus ja seemnekasvatus. Jõgeva Sordiaretuse Instituut. Teaduslikud tööd IX, lk 245–250.

23. Runno, E., Koppel, M. 2005. Phytophthora infestans Eesti isolaatide metalaksüülitundlikkus ja paarumistüübid. – EPMÜ teadustööde kogumik 220 "Agronoomia 2005". Tartu, 168–170.

24. Sooväli, P., Koppel, M. 2005. . – Sordiaretus ja seemnekasvatus. Jõgeva Sordiaretuse Instituut. Teaduslikud tööd IX, lk.233–238.

25. ¹vilponis, E. 2005. Liriomyza perekonda kuuluvate ohtlike taimekahjustajate introduktsiooni tõenäosus. – EPMÜ teadustööde kogumik 220 "Agronoomia 2005. Tartu, 195–197.

26. Vabrit, V., Luik, A. 2005. Rapsi kasvatustehnoloogiate muutmist mõjutavad tegurid. – EPMÜ teadustööde kogumik 220 "Agronoomia 2005. Tartu, 90–93.

27. Veromann, E., Kevväi, R., Luik, A., Metspalu, L., Tarang, T. 2005. Naeri-hiilamardika (Meligethes aeneus F.) tali- ja suvirapsil. – EPMÜ teadustööde kogumik 220 "Agronoomia 2005. Tartu, 204–206.

28. Viik, E., Mänd, M., Rebane, A., Karise, R., Koskor, E. 2005. Lehekaudse väetamise mõju suvirapsi õite nektariproduktsioonile. – EPMÜ teadustööde kogumik 220 "Agronoomia 2005. Tartu, 93–95.

29. Võõbus, H., Jõgar, K., Metspalu, L. 2005. Jooksiklaste arvukus erinevates taimekooslustes. – EPMÜ teadustööde kogumik 220 "Agronoomia 2005". Tartu, 222–224.

 

Populaarteaduslikud artiklid

Koppel, M., Sooväli, P. 2005.Teraviljahaiguste tõrje vihmasel 2004. aastal. – Maamajandus, mai 2005, lk. 18–20.