Taimekaitse õppetoolis õpetatakse erinevate ainekursuste raames

 

 • metsa-, põllu- ja aianduse entomoloogiat
 • põllu- ja aiakultuuride haigusi
 • putukate ja haiguste arvukust, arengut mõjutavaid tegureid ning vältimise võimalusi
 • putukate bioloogiat ja süstemaatikat
 • patogeensete mikroobide ja putukatega seotud ainevaldkondi
 • keskkonnasäästlikku taimekaitset
 • bioloogiline mitmekesisus

 

Õppeained ja nende koodid

Bakalaureuseõpe

 • PK.1036 - Taimekahjustajad ja nende tõrje (13 EAP)
 • PK.0410 - Taimekahjustajad ja nende tõrje (4 EAP)
 • PK.1214 - Taimekahjustajad ja nende tõrje (8 EAP) 
 • PK.0250 - Bioloogiline mitmekesisus ökosüsteemides  (4 EAP)

 

 Magistriõpe

 • PK.0363 - Ökoloogilise põllumajanduse põhiprintsiibid (4 AP)
 • PK.0202 - Bioloogiline mitmekesisus (3 EAP)

  

   Taimekaitse moodul magistriõppes (11 EAP):

 • PK.0421 - Rakendusentomoloogia (8 EAP)
 • PK.0113 - Fütopatoloogia (8 EAP)
 • PK.0519 - Keskkonnasäästlik taimekaitse (3 EAP)