Taimekasvatuse õpik ja videod

Taimekasvatuse õpik

 

Õpik kõrgkoolidele, Tartu, 2021. Õpikut saate sirvida SIIN

Õpik on leitav ja alla laetav ka Eesti Maaülikooli raamatukogu digitaalarhiivist DSpace.

 

Koostajad: Evelin Loit ja Indrek Keres

Autorid: Maarika Alaru, Tiiu Annuk, Ingrid Bender, Indrek Keres, Mailiis Korge, Enn Lauringson, Rein Lillak, Evelin Loit, Erkki Mäeorg, Lea Narits, Liina Talgre

 

"SEE RAHVAS ÜKSI VÕIB OMA VABADUSE PEALE JULGE OLLA, KELLEL LIHA JA LEIB OMAENESE PÄRALT ON."

/CARL ROBERT JAKOBSON/

Sisukord

1. TAIMEKASVATUSE ARENG EESTI VABARIIGIS: Üldised olud; Kultuuride kasvupind; Põllukultuuride saagikus

2. TAIMEDE TOIMIMINE JA ELUSLOODUSE RÜHMITAMINE: Kuidas taimed toimivad; Taimede vajadused: DNA, geenid ja geenide aktiivsus; Fenotüüp, genotüüp, päritavuskoefitsient; Sordid ja sordiaretus; Põllukultuuride rühmitamine; 

3. UMBROHUD: Umbrohtude bioloogia ja levik; Umbrohtude liigitus

4. MULLAHARIMINE: Mullaharimise põhisuunad; Künnipõhine mullaharimine - minimeeritud harimine - otsekülv - ribaharimine

5. VILJAVAHELDUS: Agrobioloogilised alused, mida kultuuride paigutamisel arvestada; Kesa

6. HALJASVÄETISE TÄHTSUS PÕLLUKÜLVIKORRAS: Haljasväetiskultuuride kasvatamis- ja kasutamisviisid

7. TERAVILJADE RÜHMITAMINE, MORFOLOOGIA JA KEEMILINE KOOSTIS: Kõrreliste teraviljade üldine morfoloogia; Tera keemiline koostis

8. TERAVILJADE KASV JA SAAGI MOODUSTAMINE: Kasvufaasid; Saagi ülesehitus ja struktuur

9. TERAVILJADE NÕUDED KASVUKESKKONNALE JA AGROTEHNOLOOGIA: Maisi agrotehnika; Teraviljade agrotehnika

10. TERAVILJADE KAHJURID JA HAIGUSED: Teraviljade kahjurid; Teraviljade haigused

11. ÕLIKULTUURIDE KASVATAMINE: Suvi- ja taliraps; Õlikanepi kasvatustehnoloogia

12. RISTÕIELISTE KAHJURID JA HAIGUSED: Ristõieliste kahjurid; Ristõieliste haigused

13. LIBLIKÕIELISTE KASVATAMINE

14. LIBLIKÕIELISTE KAHJURID JA HAIGUSED: Liblikõieliste kahjurid; Liblikõieliste haigused

15. VÄHELEVINUD KULTUURIDE KASVATUS: Köömen (Carum carvi L.); Päevalill (Helianthus annuus L.); Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.); Sojauba (Soja hispida); Kikerhernes (Cicer arietinum L.); Harilik lääts (Lens culinaris Medic.)

16. MAHEPÕLLUMAJANDUS: Mahepõllumajandus teraviljakasvatuses; Mahepõllumajanduslik kaunviljade kasvatus; Mahepõllumajanduslik õlikultuuride kasvatus; Mehaaniline umbrohutõrje mahetootmises                                                                                                                               

Põllumehe aastaring taimekasvatuses - õppevideod

Põllumehe aastaring taimekasvatuses koosneb mitmes tähtsast tööetapist. Kõik tööd mõjutavad seda, kui suure ja kvaliteetse saagi saame. Õppevideod on filmitud mitme Eesti põllumajandustootjate juures, kes tegelevad nii tava- kui mahetaimekasvatusega. Videod tutvustavad põhiprotsesse ja selgitavad kaasaegseid tehnoloogiaid ja uusi suundumusi taimekasvatuses.

Videod ilmestavad praktiliste näidetega õppeaine Taimekasvatus I, II ja II teemasid ning kõrgkooliõpikut „Taimekasvatus“, mille koostajad on Eesti Maaülikooli õppejõud Evelin Loit ja Indrek Keres.

Õppevideote teemad:

 1. Mullaharimine
  1. Künd
  2. Pindmine harimine – randaali kasutus
 2. Külv
 3. Väetamine mineraalväetistega
 4. Väetamine orgaaniliste väetistega
  1. Väetamine tahke sõnnikuga
  2. Vedelsõnniku paisklaotus
  3. Vedelsõnniku viimine mulda
 5. Taimehaigused ja kahjurid
 6. Silo valmistamine
 7. Silo hoiustamine ja söötmine

Täname põllumajandustootjaid ja eksperte: Lehevälja talu, Hummuli Agro OÜ, Are Selge, Tiiu Annuk jt.

Videod on rahastatud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi projektist ASTRA „Väärtusahelapõhine biomajandus“. Videod on koostatud Eesti Maaülikooli taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli õppejõudude, Evelin Loidi, Indrek Kerese, ja Tiia Kurvitsa ning videoproduktsiooni firma Video 5 osalusel.

Mullaharimine

 

Külv

 

Väetamine mineraalväetistega​

 

Väetamine orgaaniliste väetistega

 

Taimehaigused ja kahjurid

 

Silo valmistamine

 

Silo hoiustamine ja söötmine