Taimsete proovide ettevalmistamise labor

 

Laboris toimub põllult saadavate taimsete proovide eeltöötlemine (tuulamine, sorteerimine, jahvatamine jm).