Vaata virtuaaltuuri põllumajandus- ja keskkonnainstituudi laborites.

 

Õppetooli laborites toimub uurimistöö kahel suunal - taimekasvatuses ja taimefüsioloogias. Laborid on mõeldud nii õppe- kui teadustöö tegemiseks.

Taimekasvatuse suunal toimub laboris taimeproovide, peamiselt tera- ja kaunviljade ettevalmistus. Analüüsitakse teraviljade kvaliteedinäitajaid, tehakse geeniuuringuid.

Taimebioloogia ja -füsioloogia laborites saab uurida taimede kohastumist/kohanemist esmatähtsate keskkonnategurite mõjuga, kohanemismehhanisme, samuti vastastikmõju taimede süsinikubilansi, lenduvühendite emissiooni ning atmosfääri näitajate ja kliima vahel. Abiootilise ja biootilise stressi tingimustes taimedest lenduvate orgaaniliste ühendite (volatile organic compounds – VOCs) mõõtmisi on võimalik kombineerida teiste oluliste ökofüsioloogiliste näitajate mõõtmistega (taimsete kudede ehitus, fotosüntees, klorofülli fluorestsents, õhulõhede käitumine, lenduvühendite süntaaside geenide ekspresseerumine jne). Laborid on varustatud seadmetega, mis võimaldavad teha mõõtmisi nii sise- kui ka välitingimustes.

 

Taimefüsioloogia laborite kirjeldus.pdf

 

Gaasivahetuse mõõtmise labor

Keemiliste analüüside labor

Lenduvühendite analüüsi labor

Mikroskoopia labor

Taimekvaliteedi labor

Taimese materjali proovide ettevalmistamise labor

Taimegeneetika labor

Taimede kasvukambrid ja -ruumid

 

Koostööd tehakse atmosfääri ja biosfääri vastasmõju uuritjatega SMEAR välijaamas Järvselja metsas.

SMEAR jaam Järvseljal