In English

 

Alar Astover alar.astover@emu.ee
Professor, õppetooli juht, PhD          tel. 731 3546
maakasutuse ökonoomika, mullateadus Kreutzwaldi 5 D 115
CV  

 

Endla Reintam endla.reintam@emu.ee
Professor tel. 731 3545
ökoloogia ja keskkonnakaitse;
mullateadus
Kreutzwaldi 5 D 105
CV  

 

Merrit Shanskiy merrit.shanskiy@emu.ee
Kaasprofessor tel. 731 3545
CV             Kreutzwaldi 5 D 105
   

 

Avo Toomsoo avo.toomsoo@emu.ee
Õpetaja, mag (pm) tel. 731 3544
agrokeemia                                  Kreutzwaldi 5 D 109
CV  

 

Kaire Rannik kaire.rannik@emu.ee
Lektor, mag (pm)                  tel. 731 3543
CV Kreutzwaldi 5 D 106
   

 

Karin Kauer karin.kauer@emu.ee
Vanemteadur, PhD     
CV                            Kreutzwaldi 5 D 265
   

 

Henn Raave henn.raave@emu.ee
Vanemteadur, PhD  
CV Kreutzwaldi 5 D 224
   

 

Tõnu Tõnutare tonu.tonutare@emu.ee
Teadur, PhD               tel. 731 3536
CV Kreutzwaldi 5 D 111
   

 

Annely Kuu annely.kuu@emu.ee
Teadur tel. 731 3537
Mullabioloogia Kreutzwaldi 5 D 113
CV  

 

Imbi Albre imbi.albre@emu.ee
Vanemlaborant                         tel. 731 3542
  Kreutzwaldi 5 D 021
   

 

Triin Teesalu triin.teesalu@emu.ee
Spetsialist, mag (pm)                        tel. 731 3537
agrokeemia alane uurimistöö Kreutzwaldi 5 D 113
CV  

 

Siiri Kade siiri.kade@emu.ee
Spetsialist, mag (pm) tel. 731 3542
  Kreutzwaldi 5 D 021
   

 

  Ako Rodima ako.rodima@emu.ee
Spetsialist tel. 731 3542
  Kreutzwaldi 5 D 021
   

 

Merike Kissa merike.kissa@emu.ee
Agronoom tel. 731 3460
  Kreutzwaldi 5 D 012
   

 

Liia Kukk liia.kukk@emu.ee
Spetsialist, PhD                tel. 731 3547
CV Kreutzwaldi 5 D 103
   

 

Jordi Escuer Gatius jordi.escuer@emu.ee
Teadur           
CV Kreutzwaldi 5 D 103
   

 

Sandra Pärnpuu sandra.parnpuu@emu.ee
Nooremteadur    tel. 731 3547
Doktorant Kreutzwaldi 5 D 103
CV  

 

  Merit Sutri merit.sutri@emu.ee
Nooremteadur tel. 731 3543
Doktorant Kreutzwaldi 5 D 106
CV  

 

Margit Tammistu

margit.tammistu@emu.ee

Õppetooli assistent Kreutzwaldi 5 D 103

 

Hugo Roostalu hugo.roostalu@emu.ee
Emeriitprofessor, knd (pm) tel. 731 3546
Mullateadus Kreutzwaldi 5 D 115
CV  

 

Raimo Kõlli raimo.kolli@emu.ee
Emeriitprofessor, dr (biol),
erakorraline van. teadur
tel. 731 3536
Mullateadus Kreutzwaldi 5 D 111
CV  

 

Enn Leedu enn.leedu@emu.ee
Peaspetsialist, dr (agr) tel. 731 3538
Eesti mullastik; mullateadus Kreutzwaldi 5 D 108
CV  

 

  Mari Ivask mari.ivask@taltech.ee
  Emeriitprofessor, peaspetsialist  
  CV