Tagasiside: Aine PK.0572 Metsamuldade välipraktika (1 EAP)

1. Mis läks metsamuldade välipraktikal hästi ja miks?
a. Välikaeved, väiksed grupid, 2-3 inimest, kokku kuus kaevet. Lisa omapoolne kommentaar tegevusele.
b. Välipäevik- täitmist alustati välitingimustes, lõpetati õppeklassis. Lisa omapoolne kommentaar tegevusele.
c. Liimmonoliitide valmistamine ja kõdumätta iseloomustamine. Liimmonoliidid valmistati õppeklassis. Kõdumätast iseloomustati, kas välitingimustes või kaasavõetuna kohapeal. Lisa omapoolne kommentaar tegevusele.
d. Tegevusaruanne- koostati õppeklassis. Tegevusaruandes kajastati tegevusi, mida tehti. Lisa omapoolne kommentaar tegevusele.
3. Milliseid õppemeetodeid  võiks veel välipraktikal kasutada?
4. Kuidas hindad omandatud teadmisi?
5. Lisa vajalikke kommentaare ja selgitusi, põhjendusi aine omandamise kohta, mida oleks õppejõul kasulik teada, et korraldada välipraktikat parimal võimalikul moel. See on koht, kuhu võib kirjutada kõik selle, mis välipraktika jooksul hingele kogune