Projektikohtumised  2018

 

Esimene projektikohtumine toimus Eesti Maaülikoolis 25. jaanuarist 26. jaanuarini (päevakava on leitav siit). Selle kohtumise ajal arutati, millises etapis ollakse projektiga ning peamisi probleeme, mis on seotud tööpakettide väljundite saavutamisega. Arutati ka esimese virtuaalse karjääripäeva korraldamisega seotud küsimusi. Lisaks arutati 2018. aasta suvekooli korraldamist Prantsusmaal Aix-Marseille Ülikoolis. Koosoleku raport on leitav siit.

Teine projektikohtumine toimus Aix-Marseille Ülikoolis Prantsusmaal 8. Septembrist 10. Septembrini (päevakava on leitav siit). Koosoleku eesmärgiks oli hinnata projekti hetkeseisu ja finantsressursside kasutamist, planeerida tegevusi ning ajatabeli haldamist. Lisaks püstitati ülesanded järgmiseks projektiperioodiks. Koosoleku raport on leitav siit.

 

               

 

 

Projektikohtumised 2019

 

Kolmas projektikohtumine toimus Lõuna- Boheemia Ülikoolis Tšehhi Vabariigis 31. jaanuarist 1. veebruarini (päevakava on leitav siit). Kohtumise eesmärgiks oli arutada kogu projekti ja õppimis/õpetamise abivahendi  hetkeseisu ning planeerida tegevused järgmiseks projektiperioodiks. Projektikohtumise raport on leitav siit.

Neljas projektikohtumine toimus Ulmi Ülikoolis Saksamaal 26. novembrist 27. novembrini (päevakava on leitav siit). Kohtumise eesmärgiks oli arutada projekti hetkeseisu ning määrata olulised tegevused ja tähtajad virtuaalse õppekeskkonna loomiseks (Learning/teaching toolbox). Lisaks sellele, hakati ka planeerima kolmandat Virtuaalset Karjääripäeva. Kohtumise raport on leitav siit

 

Projektikohtumised 2020

 

25. juunil toimus viies projektikoosolek (päevakava on leitav siit). Koosolek toimus virtuaalses keskkonnas ning selle eesmärgiks oli arutada projekti hetkeseisu ning määrata eelseisvad ülesanded lõppeesmärkide saavutamiseks. Koosolekul otsustati, et projekti levitusüritus toimub 8. oktoobril (raport on leitav siit).