Mullafüüsika labor

 

Rajatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnakorralduse programmi tehnika alamprogrammi, ETF grant 7622 ja Eesti Maaülikooli toetusel (2008–2009):

Keskkonnainvesteeringute Keskuse Keskkonnakorralduse projekt nr 23

Mullafüüsika labori sisustamine

 

 Labori aparatuur:

Seadme nimetus

Kogus

Laboriseadmed:

pF (poorsuse) laboris määramise komplekt pF 1,5–2,9

1

pF (poorsuse) laboris määramise komplekt pF 4,2 (rõhupotid)

2

Liivakastid pF 0–1,8

3

Mulla veeläbilaskvuse laboris määramise komplekt

1

Mulla õhu läbilaskvuse määramise komplekt

1

Jääknihke määramise komplekt

1

Otsese nihke määramise komplekt

2

Kompressiooniaparaat/ödomeeter

1

Kaal 1500/0,01g täpsusega

1

Kuivatuskapp

1

 

 

Välimääramise seadmed, proovivõtuseadmed:

Tambits (100 mm silindritele)

3

Tambits (53 mm silindritele)

3

Silindrid mullaproovide võtmiseks (läbimõõduga 100 mm) + topsid

700

Silindrid mullaproovide võtmiseks (läbimõõduga 53 mm) + topsid

900

Nailonotsaga haamrid

5

Mulla veejuhtivuse määramise komplekt (kuni 2 m sügavuseni)

1

PenetroLogger (elektroonilise loendiga penetromeeter)

1

Tensiomeetrid puurikomplektiga

12

Lasuvustiheduse määramise komplekt (puurid + 20 silindrit D=50 mm, h=50 mm)

1

 

Poorsuse määramine

1) Mulla poorsuse määramise komplekt pF 1,5–2,9 (tahvel komplekt) firmalt ecoTech: Imamisplaatide, vaakumpumba, regulaatorite ja ühendusdetailidega. Sobilik 40 terassilindrile D=53 mm. Lisaks üks lisamoodul ((40 silindrile). Võimalik korraga määrata 80 proovi

2) Mulla poorsuse määramise komplekt pF 4,5 (survepottide komplekt) firmalt Eijkelkamp: keraamilised plaadid 15 bar (8), survepottide 15 bar (2) kompressori, regulaatorite (2) ja ühendusdetailidega. Võimalik korraga määrata 32 53 mm läbimõõduga proovi, väiksema läbimõõduga proove rohkem.

2) Liivakastid 30 hPa (1 tk, D=53 cm) ja 60 hPa (2 tk, D=65 cm) imamisjõu saavutamiseks proovide analüüsiks ettevalmistamiseks ja õhuga täidetud pooride määramiseks (60 hPa). Korraga määratavate proovide hulk sõltub silindri läbimõõdust – ca 80 tk 53 mm läbimõõduga proovi/pütt; ca 40 tk 100 mm läbimõõduga proovi/pütt.

 Mulla veeläbilaskvuse määramine

Laborikomplekt (Hauben, Hartge järgi). Mitteautomaatse lugemiga, sobilik silindritele D=53 mm. Määratakse üks proov korraga.

 Mulla õhuläbilaskvuse määramine

Komplekt laborisse 4 väljavooluga. Mitteautomaatse lugemiga, sobilik silindritele D=53 mm. Määratakse üks proov korraga.

 Mulla eeltihenemisastme määramine

Kompresiooniaparaat/ödomeeter tensiomeetriga, purustamata mullaproovidest. Sobilik silindritele D=100 mm. Määratakse üks proov korraga.

 Mulla nihkepinge määramine

1) Mulla nihkepinge (jääknihke) määramise komplekt tensiomeetriga purustamata mullaproovist määramiseks, sobilik silindritele D=100 mm. Määratakse üks proov korraga.

2) Otse pinnanihke määramise komplekt purustamata mullaproovist määramiseks, sobilik silindritele D=100 mm. Määratakse üks proov korraga.