Bakalaureuse sisseastumine

Bakalaureuseastmesse (Keskkonna planeerimine ja maastikukujundus) sisseastumisel eeldame üliõpilaskandidaatidelt sinasõprust pliiatsiga, et oleks olemas teatud algoskused, millele hilisemaid maastikuarhitektile vajalikke oskusi peale ehitada. Samas eeldame, et huvi eriala suhtes on avaldunud juba enne sisseastumisavalduse esitamist ja üliõpilaskandidaat on teadlik eriala üldolemusest. Nende kahe eelduse mõõtmiseks kasutame joonistuseksamit ja erialatesti.

VASTUVÕTUKATSE KESKKONNAPLANEERIMISE JA MAASTIKUKUJUNDUSE ÕPPEKAVAL

Kandidaat valib kandideerimisavaldust esitades SAISi kaudu endale sobiva katse tegemise aja, mis on tema jaoks siduv. Kui kandidaat ei vali ise kandideerimisavalduse esitamisel katse tegemise aega, määrab selle aja tema jaoks vastuvõtukomisjon ja teavitab kandidaati avalduses antud e-posti aadressi kaudu hiljemalt avalduste vastuvõtuperioodi lõppemisele järgneval tööpäeval.

Vastuvõtukatse on kaheosaline: joonistamine (kestus 2 tundi) ja sellele järgnev ja joonistusi käsitlev vestlus (10 minutit).

Joonistamise osas (120 minutit) saab kandidaat vastuvõtukatse komisjoni liikmelt neli erinevat teksti – ühe lihtsama, ühe keskmise raskusastmega ja kaks kõrge raskusastmega. Kandidaat peab välja valima kolm teksti, mille järgi tuleb kandidaadil teha kolm visandit (iga valitud teksti kohta/ põhjal üks). Visandid tehakse A4 formaadis valgele paberile (harilik koopiamasinapaber) kandidaadi poolt valitud joonistusvahendiga (nt harilik pliiats, värvipliiats, tintenpen vmt). Paberilehed saab kandidaat vastuvõtukatse komisjoni liikme käest, joonistusvahendid tuleb kandidaadil endal kaasa võtta. Joonistamine toimub samaaegselt teiste kandidaatidega ja horisontaalse laua taga istudes. Joonistamise järel annab kandidaat oma nimega varustatud visandid komisjoniliikme kätte.

Joonistamisele järgneb kohe individuaalse vestluse osa (10 minutit), mille käigus saab üliõpilaskandidaat kahele komisjoniliikmele selgitada oma visandite sisu ja seotust nende aluseks olnud tekstidega. Vestlemine toimub jooksva järjekorra alusel kuni kõik eelnenud joonistamise voorus osalenud kandidaadid on saanud oma visandite konteksti avada.

Vastuvõtukatse annab maksimaalselt 10 punkti. Komisjon hindab kandidaadi visandeid ja sellele järgnenud vestlust järgnevalt: iga visandi puhul on võimalik artistlikkuse eest saada 0-3 punkti ja lisaks võib komisjon anda veel ühe lisapunkti (kokku 10 punkti) visanditest ja vestlusest avaldunud kõrge erialase motiveerituse puhul.

http://www.emu.ee/sisseastujale/bakalaureuseope/vastuvotu-tingimused/

Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse õppekava katse (joonistamine+vestlus) ajad selguvad hiljemalt aprillis 2017.

Magistrantuuri sisseastumine

Maastikuarhitektuuri on võimalik õppida magistritasemel kahes programmis: maastikuarhitektuuri magistriprogrammis või rahvusvahelises maastikuarhitektuuri magistriprogrammis.

Maastikuarhitektuuri magistriprogrammi saab kandideerida läbi Saisi, kehtivad tavalised, üle ülikoolilised tähtajad:

http://www.emu.ee/sisseastujale/magistriope/sisseastumine/

https://www.emu.ee/en/admissions/landscape-architecture