Maastikuteater

in English

Virtuaalse maastiku modelleerimise ja visualiseerimise süsteem

Süsteem võimaldab visualiseerida maastikku reaalajas 160-kraadisel panoraamekraanil. Spetsiaalse tarkvara abil saab modelleerida ning kuvada reaalajas täpseid, loomutruusid maastikke nii linnadest, põllumajanduspiirkondadest kui looduslikest aladest. Algandmestik võib olla erinevatest GIS ja CAD allikatest ning kätkeb endas tüüpiliselt kõrgusmudelit, ortofotosid, maakasutuse ja biotoobikaarte, erisuguste joon- ja pindobjektide kujufaile ning täpseid 3D mudeleid tekstuuridega.

. .

Maastikuteater mahutab korraga kuni 15 inimest, kes saavad operaatorit juhendades arvutis genereeritud maastikus vabalt ringi liikuda, lennata kilomeetrite kõrgusel või kõndida maapinna lähedal puude vahel. Vaatamise kogemuse muudab eriliseks immersioon - maastikku kõikjal enda ümber nähes tekib paljudel inimestel sundimatult tunne, et nad viibivad reaalselt selles maastikus kohal. See lubab imiteerida keskkonda loomutruumalt kui 3-D pildid või videod lamedal arvutiekraanil ning saada inimestelt tunduvalt adekvaatsemaid arvamusi kavandatud maastikumuudatuste kohta.

. .

Maastikuteatrit saab kasutada visuaalse- ja maastikumõju hindamisel ning keskkonnataju alastes uuringutes. Sellest võib olla palju abi regionaal- ja maastikuplaneerimisel, üld- ja detailplaneeringutes ning üksikute silmapaistvate objektide kavandamisel. Süsteemi saab kasutada ka hariduslikel eesmärkidel, kui on vaja anda ülevaade olemasolevast olukorrast või maastikus toimuvast laiaulatuslikust protsessist.

Video: Hiiumaa ülelend

Maastikuteatri saab üles seada soovitud kohas ühe päeva jooksul. Seda saab kasutada planeerimis- ja mõjude hindamise protsessides korraldatavatel avalikel väljapanekutel ja avalikel aruteludel, samuti ametkondlikel projektikoosolekutel. Maastikus reaalselt kohal viibimise efekt aitab suurendada avalikkuse huvi ruumilises planeerimises osalemise vastu, mis omakorda tõotab demokraatlikumaid otsuseid maastiku kui avaliku ressursi kujundamises.

Maaülikooli maastikuteater on soetatud keskkonnainvesteeringute keskuse ja ülikooli vahenditega. Peamine eesmärk on avalikkuse kaasamise edendamine, seepärast on visualiseerimisteenus sarnaselt jaosvarale peaaegu tasuta. Tellija peab korvama vaid visualiseeringu tegemiseks ning teatri transportimiseks kulunud tööaja ja otsesed kulutused. Maastikuteatrit haldavad ühiselt keskkonnakaitse; maastikuarhitektuuri ning maastikukorralduse ja loodushoiu osakond.


Vaata tegevust siin.

 

Kontakt:  Peeter Vassiljev
peeter.vassiljev@emu.ee
tel. 731 3139
Kreutzwaldi 56/3-224