in English

     Maastikuarhitektuuri õppetooli koosseis

Simon Bell, PhD
Professor, õppetooli juht
rekreatsioon, maastiku- ja visuaalse mõju hindamine
simon.bell@emu.ee
tel. +372 7313 136, +372 50 6106
Kreutzwaldi 56/3-218

Simon Bell alustas tööalast karjääri metsanduse valdkonnas ja seejärel omandas maastikuarhitekti kraadi. Ta on ligi 20 aastat töötanud Briti Metsanduskomisjonis, tegeledes metsamaastike ja nende puhkeotstarbeliseks kujundamisega. Ta on töötanud konsultandina suuremõõtmeliste metsa- ja puhkemaastike projektidega USAs, Kanadas, erinevates Euroopa riikides ja Venemaal. Baltikumi tõid Simoni uurimistööd ja arendusprojektid. Eestis on ta tegutsenud aastast 2005. 2009. aastal sai temast Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri osakonna juhataja. 2011. aastal avati Simoni eestvedamisel rahvusvaheline maastikuarhitektuuri magistri programm. Hetkel suunab Simon ülikoolis maastike planeerimise ja kujundamise alast õppe- ja teadustööd, sh juhendab arvukaid magistri- ja doktoritöid. Aastatel 2012-2018 oli ta ECLASe (Euroopa maastikuarhitektuuri koolide nõukogu) president. Simon on avaldanud arvukalt raamatuid ja teadusartikleid. Lisaks töötab ta Edinburghi Ülikooli OPENspace teaduskeskuses.
Vaata ka CVd (ETIS).

 Mart Külvik, PhD
Professor
Maastiku elurikkuse ja pärandkultuuri korraldus, looduskaitsepoliitika ja -planeerimine
mart.kylvik@emu.ee
Tel +372 731 3772, +372 521 8104
Kreutzwaldi 5-2C18
 


Bioloog, maastikuökoloog, looduskaitsja ning elurikkuse ja keskkonnaplaneerimise professor. Ta on töötanud Tartu Linnavalitsuse arhitektuuriosakonnas linnaökoloogina, keskkonnaministeeriumis, tegutsenud keskkonnaaktivistina (ELF, Eesti Roheline Liikumine jne) ning halduslikes (Tartu Linnavalitsus, Eesti Kongress) ja akadeemilistes otsustusorganites. Uurimisteemad on seotud öko- ja rohevõrgustiku, vääriselupaikade, elurikkuse erinevate aspektide korraldamise, ökosüsteemiteenuste ja looduspõhiste lahendustega.
Vaata ka CVd.

Mari Nõmmela, PhD
Dotsent

Maastikukujundus, ajaloolised alad ja mälestised
mari.nommela@emu.ee
tel. 731-3135
Kreutzwaldi 56/3-221

Mari Nõmmela on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse (kunstiajaloo erioskus) õpetajana, kaitsnud magistri- ja doktoritöö Eesti kunstiajaloost. Ta on avaldanud Eesti kultuuriga seonduvaid raamatuid ja teadusartikleid, kirjutanud peatükke erinevatesse kogumikesse. Töötab Eesti Maaülikoolis maastikuarhitektuuri eriala õpetamise algusest (1998) peale; 1999. aastast dotsent. Õpetab ajalooliste aladega seonduvaid aineid (kultuur- ja pärandmaastikud, muinsuskaitse- ja miljööalad, maastikuarhitektuuri ajalugu) ja kompositsiooni-  ja vormiõpetust avaliku ruumi kujundamisel. Ta on osalenud mitmetes teadusprojektides, koostanud omavalitsustele teemaprojekte, miljööalade alusuuringuid ja kalmistute hoolduskavasid, eksponeerinud koos tudengitega teemanäitusi, samuti enda loomingut  isiku- ja üldnäitustel. Vaata ka CVd (ETIS).

Kadri Maikov, PhD
Lektor
AutoCAD 2D ja 3D, Vectorworks 2D ja 3D, maastiku modelleerimine, kujundamine taimedega, tervendavad aiad, aia kujundamine.
kadri.maikov@emu.ee
tel. +372 7313 135;  +372 55 598 155
Kreutzwaldi 56/3-221

Maastikuarhitekt Kadri Maikov on ’tervendavate aedade’ teema maaletooja ja spetsialist Eestis. Sellekohane eestikeelne keskkonnapsühholoogial põhinev raamat “Tervendavad aiad” ilmus aastal 2011 ja aiateraapia raamat "Roheteraapia toas ja õues" aastal 2022. Maastikuarhitektuuri õppetooli õppetegevusega on Kadri seotud aastast 1997, lektor aastast 2000. Erialaseid kursuseid ja loenguid on ta pidanud Soome, Hispaania, Türgi, Portugali, Läti, Leedu jt ülikoolides. Kadri juhendab magistritöid. Kadri koordineerib haigla aedadega seonduvaid projekte. Õpetamise kõrvalt tegutseb enda asutatud büroos aastast 2005. Kadri omab AutoDeski Badge. Kadri on Eesti Maastikuarhitektide Liidu (EMAL) asutajaliige, keskkonna psühholoogia töögrupi liige ja on olnud mitme aiandusvõistluse žüriiliige. Kadri loomingut saab näha läbi isikunäituste. Vaata CV (ETIS).


Joanna Tamar Storie, PhD
Vanem lektor, maastikuarhitektuuri magistriõppekavade juht
Maakogukond ja maastikud
joannatamar.storie@emu.ee
Kreutzwaldi 56/3 – 224


Joanna on Suurbritanniast pärit teadur, kes kaitses 2020. aastal doktorikraadi Eesti Maaülikoolis teemal „Kui rahust ja vaikusest ei piisa: uurides kogukondade väljakutseid Eesti ja Läti maastikul“.
Tema peamisteks huvideks on jätkuvalt maapiirkondade elatise väljakutsed ja maapiirkondadest rände tagasi pööramine. Lisaks pakub huvi ka linna/maa vahelise liite mõju maastikele ning positiivse dialoogi saavutamise võimalused. Joanna on töötanud ka Läänemere ökosüsteemiteenuste süstemaatilise kaardistamise ja BlueHealthi juhtumiuuringute andmebaasi koostamisega. Praegu töötab ta koos ENCIVICs projektiga ka kodanike teadusprojektide ja keskkonna süstemaatilise ülevaatuse kallal.
Joannal on mitmekülgne taust ja kogemused farmakoloogia ja keemia bakalaureuse ning jätkusuutliku maaelu juhtimise magistrantidega. Ta uuris oma magistritöös metssigade majandamise konflikti Läti piirkonnas, kus ta praegu elab. Ta veedab aega koos abikaasaga nende alpakafarmis töötades, kogedes seeläbi omast käest maaelu väljakutseid. Vaata ka CVd.

Liina Jürisoo, PhD
Lektor
Taimne materjal
liina.jyrisoo@emu.ee
Tel +372 5801 759
Kreutzwaldi 5 - 231

Liina Jürisoo on arborist ja lektor, spetsialiseerudes puittaimede kasutamisele ja hooldamisele maastikus. Hiljuti kaitses Liina Eesti Maaülikoolis doktorikraadi metsanduses, töö pealkirjaks „Jalakasurma tekitajate levik ja kahjustused Kirde-Euroopas“. Ta on lõpetanud Leningradi Põllumajandusinstituudi aianduse eriala, õppinud lisaks maastikukujundust ja arboristikat ning üle kümne aasta õpetanud erinevates koolides. Ta on Eesti Arboristide Ühingu liige. Liina tegeleb aktiivselt Tähtvere dendropargi ennistamisega. Praegu õpetab maastikuarhitektidele puittaimi haljastuses, haljasalade hooldamist ja puittaimede inventeerimist.
Vaata ka CVd.

Toomas Muru, MSc
Õppetooli koordinaator, nooremteadur
ruumiline planeerimine, maastikuplaneerimine

toomas.muru@emu.ee
tel. +372 731 3139 , +372 506 7931
Kreutzwaldi 56/3-225

Toomas Muru on maastikuarhitekti hariduse omandanud Norra põllumajandusülikoolis, Wageningeni ülikoolis ja Eesti Maaülikoolis. Lisaks maastikuarhitektuuri kraadile on tal ka metsandusharidus. Toomas on töötanud konsultandina planeeringutega tegelevas büroos kui ka 25 aastat maastikuarhitektuuri õppekava arendajana ja lektorina Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri õppetoolis. Ta on õpetanud veel HÄMKis ja juhendanud rahvusvahelisi kursuseid Eestis ja mujal, on üldplaneeringute käsiraamatu kaasautor, Eesti Maastikuarhitektide Liidu (EMAL) asutajaliige ja maastikuarhitekti kutsekomisjoni liige. Toomase erialased huvid seostuvad metsamaastike planeerimise ja kujundamisega, maastikuplaneerimise, maastikuanalüüsi ja ruumilise planeerimisega.
Vaata ka CVd

Friedrich Kuhlmann, Dipl.-Ing.
Peaspetsialist
Maastikuarhitektuuri teooria, maastikukujundus
friedrich.kuhlmann@emu.ee
Tel +372 509 0881
Kreutzwaldi 56/3 – 219

Friedrich Kuhlmann on Berliinist pärit maastikuarhitekt. Ta on töötanud erinevates Saksa maastikuarhitektuuri büroodes, teinud teadustööd ning õpetanud Berliini tehnikaülikoolis, Rostocki ülikoolis ja Viini BOKU ülikoolis, samuti asutanud planeerimis- ja nõustamisbüroosid. Meie õppetoolis on ta õpetanud kujundus ja teooriakursusi ning teadustööd teinud alates 2005. aastast. Tema erialasteks huvideks on kaasaegse maastikuarhitektuuri teooria, kaasaegne linnadisain ja sotsiaalne kestlikkus.
Doktoritöö teema: Areneva linnamaastiku visualiseerimine. Panus maastikumuutuse juhtimisse.
Vaata ka CVd.

Peeter Vassiljev, MSc
Lektor 

planeerimine, rekreatsioon, keskkonnapsühholoogia
peeter.vassiljev@emu.ee
tel. +372 731 3139
Kreutzwaldi 56/3-225

Peeter on ruumilise planeerimise ja maastikuehituse lektor ning on maastikuarhitektina tegutsenud aastast 1999. Tema uurimistöö seostub metsamaastike puhkefunktsioonidega, haljasalade kasutusuuringute ja keskkonnapsühholoogiaga laiemalt. Peetri huvialadeks on arvutigraafika, 3D-simulatsioonid ning lisaks haldab ta õppetooli virtuaalse maastikuteatri süsteemi. Ta on Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Seltsi (EMÜS) ja Eesti Maastikuarhitektide Liidu (EMAL) asutajaliige.
Vaata ka CVd.

Martti Veldi, PhD
Lektor
Maastikuarheoloog
martti.veldi@emu.ee
Kreutzwaldi 56/3 – 219


Martti Veldi on maastikuarheoloog ja lektor, olles spetsialiseerunud kultuurimälestistele maastikus. Tal on doktorikraadi arheoloogilise kultuuripärandi alal Leideni Ülikoolist Hollandis. Martti õpetab ajalooliste alade hoolduse ja halduse kursusi ja nõustab geograafiliste infosüsteemide (GIS) kasutamisel maastiku-uuringutes. Martti liitus õppetooliga maastiku modernismipärandi uurimise projekti Modscapes raames. Ta on olnud Eesti muinsuskaitseameti vaneminspektor, nõunik ja Ajalooliste looduslike pühapaikade ekspertnõukogu liige, praegu on ta ka muinsuskaitseameti kartograafianõunik.
Vaata ka CVd.

Gloria Niin, MSc
Õpetaja, töökeskkonna volinik
Maastikukujundus, digitaalne ja käsitsi joonistamine
gloria.niin@emu.ee
Tel +372 525 8172
Kreutzwaldi 56/3 – 220

Gloria Niin on maastikuarhitekt ja maastikuarhitektuuri õpetaja, andes mitmeid kujunduskursusi ja joonistamise ning maastikukarakteri hindamise kursusi bakalaureuse astmes. Õppetoolis täidab ta töökeskkonna ohutuse spetsialisti kohuseid. Ta on olnud ka maaülikooli maastikuarhitekt, töötades eri kasutajarühmade tegutsemisvõimalustega ning elurikkuse suurendamisega linnakus. Ta on suurte kogemustega kogukonna aedade eestvedaja Tartus.
 

Anna Maria Järvsalu, MSc
Nimetatud õpetaja
anna.jarvsalu@emu.ee

Anna Marial on erialane bakalaureusekraad Tallinna Tehnikaülikoolist ning magistrikraad Eesti Maaülikoolist. Hetkel töötab ta ka maastikuarhitektuuribüroos, kus tema ülesanneteks on koostada erinevaid maastikuarhitektuurseid projekte ja detailplaneeringuid. Maaülikoolis õpetab ta kujundusprojektide kursusi nii bakalaureuse- kui magistriõppes.


 

Hele Möllits, MSc
Nimetatud õpetaja
Avalike alade kujundamine
hele.mollits@emu.ee
Kreutzwaldi 56/3 – 220


Hele Möllits on omandanud maastikuarhitekti bakalaureusekraadi Eesti Maaülikoolis (2002) ja magistrikraadi samal erialal Tallinna Tehnikaülikoolis (2008) ning täiendanud ennast Luua Metsanduskoolis (2018) puittaimede hindaja erialal. Hele on töötanud erialaselt erasektoris alates 2006 aastast maastikuarhitektina, sellest viimased 11 aastat enda asutatud büroos. Hele on Eesti Maastikuarhitektide Liidu (EMAL) liige ning kuulub loomekomisjoni töögruppi. Ta on kuulunud Hea Avaliku Ruumi arhitektuurivõistluse žüriisse. Maastikuarhitektina on Hele spetsialiseerunud rohkem avalike alade projekteerimisele ning dendroloogiliste hinnangute koostamisele. Hele omab volitatud maastikuarhitekti kutset (tase 7) ja meisterarboristi kutset (tase 5). Erialaseks kireks on elusloodus ja erinevate liikide vahelised seosed, mis hakkavad mängima projekti lõpplahenduses olulist osa. Praegu õpetab ta avalike alade kujundamist.
 

Liisi Tamm, MSc
Nimetatud õpetaja
liisi.tamm@emu.ee
Kreutzwaldi 56/3 – 220

 

Liisi Tamm lõpetas maastikuarhitektuuri bakalaureuse ja magistri kraadi Eesti Maaülikoolis. Õpingute käigus täiendas ennast erialaselt Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikoolis ja pärast õpinguid käis Itaalias praktikal. Liisi viib läbi joonistamise kursust ja abistab Advanced Graphic Presentation kursust.

 

Jekaterina Balicka, MSc
Peaspetsialist
/tööleping ajutiselt peatatud/

Jekaterina Balicka on Lätist pärit maastikuarhitekt, kes töötab meil teaduri ja õppejõuna. Tal on töökogemus Riia ja Berliini büroodest ning oli linnaruumi rohealade hooldusega tegelenud GreenMani projekti koordinaator. Jekaterina õpetab mitmeid maastikukujunduse, linnaruumi analüüsi ja esitlustehnika kursusi. Ta on osav söödavate metsikute taimede tundja ja tema uurimistöö suunaks on avalike linnaruumide ajutise kasutuse võimalused. Doktoritöö teema: Linnatühermaa ajutise kasutamise potentsiaal Baltimaade linnades.
 

Shimin Huang, MSc
Külalisõpetaja
shimin.huang@emu.ee
Kreutzwaldi 56/3 – 224Shimin on Hiinast pärit külalisõpetaja, kes sai Euroopa linnauuringute magistrikraadi Bauhausi ülikoolis Weimaris ning linnauuringute ja maastikuarhitektuuri bakalaureusekraadi Guangzhou ülikoolis Hiinas. Meil osaleb Shimin mitmete kujundusprojektide ja tarkvara kursuste õpetamisel.

 

Anna Wilczyńska , MSc
Junior researcher
anna.wilczynska@gmail.com
Kreutzwaldi 56/3-224Anna Wilczynska omandas maastikuarhitektuuri teadusmagistrikraadi Varssavi loodusteaduste ülikoolist (WULS). Anna on maastikuarhitekt, teadur ja kujundusainete tuutor. Ta õpib WULS’i doktorantuuris ja on Miastodwa kultuuriliidu juhatuse liige. Anna oli meie BlueHealth käsiraamatu illustraator ja korraldab meie Maastikuarhitektuuri Piiride Uurimise (ELB) veebiseminaride sarja. Anna keskendub üldsuse osalemisele maastiku planeerimisel ja kujundamisel, osalusel põhineva GIS-i kasutamisel, linnade aktiivsuses, jätkusuutlikus linnaplaneerimises ja -disainis, linna tühermaades ning ökosüsteemi teenuste tajumises.
Doktoritöö teema: „Bottom-up public spaces and their meaning in urban, cultural landscape creation“
Vaata ka CVd.

 

Kaja Kärp, MSc
Õppetooli assistent /tööleping ajutiselt peatatud/
Õppetooli töö korraldus

 Kaja omandas maastikuarhitektuuri magistrikraadi Eesti Maaülikoolis 2018. aastal ning on lisaks täiendanud end Genova ülikoolis Itaalias. Ta vastutas õppetooli igapäevaste toimingute eest, õpetas mitmeid kujunduskursusi ning joonistamist bakalaureuse astmes.

 

Sandra Elisabeth Saar
Õppetooli assistant
Õppetooli töö korraldus
Sandra.saar@emu.ee
Kreutzwaldi 56/3 – 225

Sandra on keskkonnaplaneerimise ja maastikukujundamise bakalaureuseastme tudeng. Õppetooli assistendina haldab ning koordineerib õppetooli tegevusi. Lisaks on Eesti Maatikuarhitektuuri Üliõpilaste Seltsi (EMÜS) juhatuse liige.

 

Mana Taheri Talesh, MSc
Spetsialist, õppe- ja avalike suhete koordinaator
mana.taheri@emu.ee
Kreutzwaldi 56/3 – 224Mana sai maastikuarhitektuuri magistrikraadi Eesti Maaülikoolis ja arhitektuuri bakalaureusekraadi Azadi ülikoolis Iraanis. Maastikuarhitektuuri õppetooli spetsialistina on ta toeks välisüliõpilastele, juhendab tudengeid mõnel kujunduskursusel.

Fiona Nevzati, MSc
Doktorant, ELB koordinaator
fiona.nevzati@emu.ee
Kreutzwaldi 56/3-224Fiona on doktorant, omandas arhitektuuri ja disaini magistrikraadi Izmiri majandusülikoolis Türgis ning bakalaureusekraadi Põhja-Makedoonias Skopje Ameerika kolledžis. Fiona on meie ELB veebiseminaride sarja peamine eestvedaja. Doktoritöö teema on „Inimese heaolu, mis toetab ökosüsteemi teenuseid mööda linna gradienti (Urban-Rural-Wilderness)“.
Vaata ka CVd.

Merle Karro-Karlberg, MSc
Spetsialist
WAVE projekti kaasamine
merlekar@gmail.com

Tartu Elava labori kaasamisspetsialist-koordinaator.