In English

Rando Värnik, Dr (Econ)
Õppetooli juht, professor
maamajandusökonoomika
rando.varnik@emu.ee
tel. 731 3813, Kreutzwaldi 1A  - 029
Mall Erman
Õppetooli assistent
mall.erman@emu.ee
tel. 731 3014, Kreutzwaldi 1A  - 040
Jaana Orin, MA
Õppetooli arenduse peaspetsialist
jaana.orin@emu.ee
tel. 731 3061, Kreutzwaldi 1A  - 041
Jüri Lehtsaar, Dr (Econ)
Vanemlektor, majandusanalüüs ja -arvestus
jyri.lehtsaar@emu.ee
tel. 731 3822, Kreutzwaldi 1A  - 022
Helis Luik-Lindsaar, PhD
Teadur, põllumajandusökonoomika
Lektor, ökonoomika
helis.luik@emu.ee
tel. 731 3025, Kreutzwaldi 1A  - 0022
Leo Luks, PhD
Vanemlektor, filosoofia
leo.luks@emu.ee
tel. 731 3819, Kreutzwaldi 1A  - 019
Argo Moor, PhD
Vanemlektor, maasotsioloogia
argo.moor@emu.ee
tel. 731 3019, Kreutzwaldi 1A  - 0019
Anne Põder, PhD
Teadur, maasotsioloogia
anne.poder@emu.ee
tel. 731 3019, Kreutzwaldi 1A  - 0019
Reet Põldaru, Dr (Econ)
Kaasprofessor, agraarinformaatika
reet.poldaru@emu.ee
tel. 731 3024, Kreutzwaldi 1A  - 0020
Ülle Pärl, PhD
Nooremprofessor, majandusarvestus
ylle.parl@emu.ee
tel. 731 3825, Kreutzwaldi 1A  - 025
Uno Silberg, Dr (Econ)
Dotsent, Euroopa Liidu poliitikad
uno.silberg@emu.ee
tel. 731 3818, Kreutzwaldi 1A  - 021
Maire Nurmet, Dr (Econ)
Dotsent
maire.nurmet@emu.ee
tel. 731 3025, Kreutzwaldi 1A  - 025
Ants-Hannes Viira, PhD
Vanemteadur, põllumajandusökonoomika
ants.viira@emu.ee
tel. 731 3068, Kreutzwaldi 1A  - 039
Jüri Krusealle, PhD
Külalisõppejõud
jyri.krusealle@emu.ee
tel. 731 3034, Kreutzwaldi 1A  - 045
Jaan Leetsar, Dr (Econ)
Külalisõppejõud
jaan.leetsar@emu.ee
tel. 731 3812, Kreutzwaldi 1A  - 020
Olha Aleksandrova, PhD
Külalisteadur
Olha.Aleksandrova@emu.ee
tel. 731 3034, Kreutzwaldi 1A  - 045
Jelena Ariva, MA
Nooremteadur, keskkonnaökonoomika
jelena.ariva@emu.ee
tel. 731 3033, Kreutzwaldi 1A  - 0021
Kersti Aro, MSc
Spetsialist-analüütik
kersti.aro@emu.ee
tel. 731 3803, Kreutzwaldi 1A  - 046
Katri Kall, MSc
Lektor, põllumajandusökonoomika
katri.kall@emu.ee
tel. 731 3827, Kreutzwaldi 1A  - 027
Katriin  Visnapuu, MSc
Õpetaja, juhtimine ja organisatsioonikäitumine
katriin.visnapuu@emu.ee
tel. 731 3812, Kreutzwaldi 1A  - 020
Katrin Lemsalu, MSc
Lektor, majandusarvestus
katrin.lemsalu@emu.ee
tel. 731 3073, Kreutzwaldi 1A  - 037
Tiiu Ohvril, MSc
Lektor, põllumajandusturundus ja -kaubandus
tiiu.ohvril@emu.ee
tel. 731 3022, Kreutzwaldi 1A  - 026
Maret Prits, MSc
Lektor, suhtlemispsühholoogia
maret.prits@emu.ee
tel. 731 3819, Kreutzwaldi 1A  - 019
Mare Rebane, MSc
Lektor, majandusarvestus
mare.rebane@emu.ee
tel. 731 3823, Kreutzwaldi 1A  - 023
Ülle Roosmaa, MSc
Lektor, põllumajandusökonoomika
ylle.roosmaa@emu.ee
tel. 731 3046, Kreutzwaldi 1A  - 047
Anu-Ell Visberg, MSc
Lektor, majandusarvestus
anu.visberg@emu.ee
tel. 731 3043, Kreutzwaldi 1A  - 024
Taavi Kiisk, MA
Spetsialist
taavi.kiisk@emu.ee
tel. 731 3016, Kreutzwaldi 1A  - 046
Jüri Lillemets, MA
Spetsialist-analüütik
jyri.lillemets@emu.ee
tel. 731 3072, Kreutzwaldi 1A  - 044
Birgit Maasing, MA
Õpetaja, majandusteooria
birgit.maasing@emu.ee
tel. 731 3023, Kreutzwaldi 1A  - 032
Rivo Neuhaus, MA
Külalisõpetaja, ettevõtlus
rivo.neuhaus@emu.ee
 
Liis Oper, MA
Lektor, põllumajandusökonoomika
liis.oper@emu.ee
tel. 731 3827, Kreutzwaldi 1A  - 027
Silver Toompalu, MA
Lektor, majandusteooria
silver.toompalu@emu.ee
tel. 731 3047, Kreutzwaldi 1A  - 028
Aevar Valdas, MA
Õpetaja, maaettevõtlus
aevar.valdas@emu.ee
tel. 731 3023, Kreutzwaldi 1A  - 032
Merike Ints
Õpetaja, majandusarvestus
merike.ints@emu.ee
tel. 731 3043, Kreutzwaldi 1A  - 024
Raul Omel
Õpetaja, majandusteooria
raul.omel@emu.ee
tel. 731 3047, Kreutzwaldi 1A  - 028
Reet Nurmla
Assistent, õigusõpetus
reet.nurmla@emu.ee
tel. 731 3818, Kreutzwaldi 1A  - 021
Kristjan Rebane, BA
Külalisõppejõud
kristjan.rebane@emu.ee
tel. 731 3822, Kreutzwaldi 1A  - 022
Marika Kroon,
Külalisõppejõud
marika.kroon@emu.ee
tel. 731 3823, Kreutzwaldi 1A  - 023
Kristina Hiir
Spetsialist-analüütik
kristina.hiir@emu.ee
Kreutzwaldi 1A  - 044
Aadi Remmik
projekti assistent
aadi.remmik@emu.ee
 
Emeriitdotsent Jaan Kivistik
Emeriitdotsent Jaan Leetsar
Emeriitdotsent Harri Piho
Emeriitdotsent Kai Simo
Emeriitdotsent Heidi Soe