Akadeemiline kalender 2021/2022. õa kevadsemestril lõpetavatele üliõpilastele

Avaldus lõpetamiseks (lõputöö)

Avaldus lõpetamiseks (bakalaureuseeksam)

23. SEPTEMBER - 24. OKTOOBER 2021

Avalduse esitamine magistritöö teema ja juhendaja kinnitamiseks

21. OKTOOBER-
10. DETSEMBER 2021

Lõpetamiseks avalduse esitamine (lõputöö/bakalaureuseeksam )

25. VEEBRUAR 2022 Sessioonõppe üliõpilaste bakalaureusetöö ideekavandi, mis on koos­kõlastatud bakalaureusetöö juhendajaga, laadimine Moodle õpikeskkonda

4. MÄRTS 2022

Päevaõppe üliõpilaste bakalaureusetöö ideekavandi, mis on kooskõlastatud bakalaureusetöö juhendajaga, laadimine Moodle õpikeskkonda

4. MÄRTS 2022

Sessioonõppe üliõpilaste bakalaureusetöö ideekavandite kaitsmine

11. MÄRTS 2022

Päevaõppe üliõpilaste bakalaureusetöö ideekavandite kaitsmine

13. APRILL 2022

Magistritööde eelkuulamiseks esitatavate tööde, mis on kooskõlastatud magistritöö juhendajaga, laadimine Moodle õpikeskkonda

27. APRILL 2022 Magistriõppe üliõpilaste õpivõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

29. APRILL 2022

Magistritööde eelkuulamine

6. MAI 2022

Lõputöö teema muutmise avalduse esitamise tähtaeg

10. MAI 2022 Bakalaureuseõppe üliõpilaste õpivõlgnevuste likvideerimise tähtaeg
12. MAI 2022

Magistritöö esitamise tähtaeg.

Üks magistritöö fail esitatakse elektrooniliselt PDF-vormingus Moodle õpikeskkonda (MS lõputööd), teine fail samasse keskkonda digitaalselt allkirjastatuna koostaja ja juhendaja poolt (DigiDoc konteinerfail).

NB! Sama DigiDoc konteinerfail esitada samal päeval ka EMÜ raamatukokku. Vaata juhendit siit

13. MAI 2022

Magistritööde retsensentide kinnitamise tähtaeg

19. MAI 2022

Info avalikustamine Moodle õpikeskkonnas,  millise kaitsmiskomisjoni ees kaitseb magistritöö autor oma magistritööd

20. MAI 2022 Bakalaureuseeksami konsultatsioon – toimub ainult siis, kui on tekkinud sisulisi küsimusi! Sisulised küsimused eksami teemade kohta esitada kirjalikult hiljemalt 11. maiks aadressil jaana.orin@emu.ee

23. MAI 2022

Magistritööde retsensioonide esitamise tähtaeg

26. MAI 2022

Bakalaureusetöö esitamise tähtaeg.

Üks bakalaureusetöö fail esitatakse elektrooniliselt PDF-vormingus Moodle õpikeskkonda (MS lõputööd), teine fail samasse keskkonda digitaalselt allkirjastatuna koostaja ja juhendaja poolt (DigiDoc konteinerfail).

NB! NB! Sama DigiDoc konteinerfail esitada samal päeval ka EMÜ raamatukokku. Vaata juhendit siit

27. MAI 2022

Bakalaureusetööde retsensentide kinnitamine

26.–27. MAI 2022

Magistritööde kaitsmine

1.JUUNI 2022 KELL 10.0 Bakalaureuseeksam
3. JUUNI 2022 Info avalikustamine Moodle õpikeskkonnas,  millise komisjoni ees kaitseb bakalaureusetöö autor oma bakalaureusetööd
6. JUUNI 2022 Bakalaureusetööde retsensioonide  esitamise tähtaeg
9.-10. JUUNI 2022 Bakalaureusetööde kaitsmine
9. JUUNI 2022 Bakalaureuseeksami tulemuste avalikustamine ÕIS-is
20. JUUNI 2022 AKTUS