Lõputööde teemavaldkonnad

Kliki siia ka: lõputööde teemad 2022

 

JUHENDAJA NIMI JUHENDATAV TEEMAVALDKOND
Katri Kall Ökonoomika
Katriin Visnapuu Kvaliteedijuhtimine, personalijuhtimine, ettevõtte juhtimine, innovatsioonijuhtimine ja kliendisuhete juhtimine, kommunikatsioonijuhtimine, riskijuhtimine
Marika Kroon Finantsraamatupidamine, arvutitarkvarad raamatupidamises
Jüri Krusealle Juhtimine, projektijuhtimine, ärieetika
Jaan Leetsar Ühistegevus, kohalik omavalitsus, regionaalpoliitika
Jüri Lehtsaar majandusanalüüs, ettevõtlus
Katrin Lemsalu

Jätkusuutlikkus ja aruandlus; juhtimisarvestus; controlling; põllumaa väärtus; (ring)biomajandus

Helis Luik-Lindsaar Põllumajandusettevõtete efektiivsus
Leo Luks Filosoofia, sotsioloogilised kvalitatiivuuringud
Birgit Maasing Mikro- ja makroökonoomika, majanduskasv, leibkonnad, turundus
Maire Nurmet Ettevõtte finantsjuhtimine ja riskijuhtimine
Argo Moor Maasotsioloogia, antropoloogia, eetika, väärtusregulatsioon
Rivo Neuhaus Ettevõtlus
Reet Nurmla Õigusõpetus, tsiviilõigus, menetlusõigus, tööõiguslikud suhted , inimeste teadlikkus tööõigusest
Allan Nõmmik Logistika
Tiiu Ohvril Põllumajandusturundus, otseturundus põllumajanduses, multifunktsionaalne põllumajandus
Merike Ints Põllumajandusettevõtte kuluarvestussüsteemid
Raul Omel Konkurentsivõime, turustruktuuri analüüs
Liis Oper Ökonoomika
Maret Prits KOV piirkonna arendajana, LEADER meetme rakendumine "N" piirkonnas, organisatsioonikultuur ja organisatsioonikäitumine, kommunikatsioonijuhtimine, PR KOV-is, ettevõttes, organisatsioonis.
Anne Põder MSI ettevõtlus- ja põllumajandustootjate uuringute andmete kasutus; ettevõtlus;  regionaalareng, sotsiaalmajanduslikud arengud maapiirkonnas
Reet Põldaru Tootmise optimeerimine, ökonomeetrilised mudelid, infotehnoloogia
Ülle Pärl Big Data kasutamise võimalused ja väljakutsed, infojuhi/finantsjuhi/controlleri/juhtimisarvestuse spetsialisti roll, integreeritud mõtlemine ja aruandlus
Mare Rebane Riigikontroll, siseaudit, majandusarvestus
Ülle Roosmaa Ökonoomika, turundus
Uno Silberg Avalik sektor, riigirahandus, kohalikud omavalitsused, hoiu-laenuühistud, Euroopa Liit (EL), EL rahandus, ÜPP, EL struktuuri ja ühtekuuluvuspoliitika jms
Silver Toompalu Juhtimine, personalijuhtimine, turundus, infotehnoloogia rakendused
Anu-Ell Visberg Majandusarvestus
Ants-Hannes Viira Põllumajanduspoliitika, piimandussektori areng, põllumajanduse ja toidu tarneahelad
Rando Värnik Ökonoomika, efektiivsus