EMÜ mentorlusprogramm

EMÜ mentorlusprogrammi korraldus

  • Mentorlusprogrammi eesmärk on toetada üliõpilast/tiimi oma (biomajanduse alase) äriidee arendamisel ja sellega seotud probleemide lahendamisel.
  • Mentor on valdkondlik spetsialist, kel on nii kogemus kui teadmised, mille abil aidata üliõpilane üle ettetulnud kitsaskohast oma ettevõtluse arendamisel.
  • Mentor ei lahenda üliõpilase/ettevõtja probleemi, vaid ta aitab oma kogemuse ja nõuande abil üliõpilasel õppida ja leida lahendus. Üliõpilane/ettevõtja ise on vastutav probleemi lahendamise eest.
 

 

 

   
    Sisenemine mentorlusprogrammi  

 

Programmi  toetab: Eesti Maaülikooli Astra projekt „Väärtusahelapõhine biomajandus 2“