Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi teadusnõukogu liikmed:

Nõukogu koosseis 2020-2021 on järgmine:

1. Nõukogu instituudipoolsed liikmed ametikohast tulenevalt:

 1. Aret Vooremäe - direktor, MSc;
 2. Katrin Jõgar – õppedirektor, taimekaitse dotsent, PhD;
 3. Alar Astover – mullateaduse professor, PhD;
 4. Kadri Karp – aianduse professor, PhD; 
 5. Tiiu Kull – elurikkuse ja loodusturismi professor, PhD;
 6. Toomas Muru – maastikuarhitektuuri lektor, MSc;
 7. Marika Mänd – taimetervise professor, PhD;
 8. Ülo Niinemets – taimekasvatuse ja taimebioloogia professor, PhD;
 9. Kalle Olli – hüdrobioloogia ja kalanduse professor, PhD;
 10. Kalev Sepp – keskkonnakaitse ja maastikukorralduse professor, PhD.

2. Üliõpilaskonna esindajad:

 1. Elo Tõnissoo – bakalaureuseõpe (loodusturism)
 2. Marite Juurik – magistriõpe (põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine)
 3. Siiri Külm – doktoriõpe (keskkonnateadus ja rakendusbioloogia)

3. Direktori määratud:

 1. Kaili Viilma – Keskkonnaameti looduskaitse juhtivspetsialist,
 2. Andre Veskioja– Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktor.