TREICLAKE

 


                                           

                                          

 

Projekti toetab Horisont 2020, Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm grandiga nr. 951963

 

TREICLAKE - Towards Research Excellence and Innovation Capacity in Studing Lake Ecosystems Functional Structures and Climate Change Impact

01/01/2021-31/12/2023

Rahastusvoor: H2020-WIDESPREAD-2020-5

Teema: WIDESPREAD-05-2020 Twinning

Kogueelarve: 899 750 eurot (100% Euroopa Komisjon)

Eesti Maaülikooli eelarve sealhulgas: 468 500 eurot

 

Euroopa Liidu mestimisprogrammi Twinning projekti TREICLAKE – Teadustöö tipptaseme ja innovatsioonivõime saavutamise suunas järvede ökosüsteemide funktsionaalsete struktuuride ja kliimamuutuste mõju uurimisel eesmärk on olulisel määral tugevdada Eesti järveökoloogiat.

Maaülikooli Limnoloogiakeskuses on Eesti veekogude tervist ja toimimist uuritud juba ligi 70 aastat. Järjekindalt on paranenud teadlaste võime mõista ja kirjeldada vetevallas toimuvaid ökoloogilisi protsesse. Tõusmaks aga järgmisele tasandile, on vajalik suurendada olemasolevat võimekust, õppida ja arendada välja uusi metoodikaid ja osaleda senisest enam rahvusvahelistes teadusvõrgustikes. Ainult nii on võimalik suurendada oma mõjukust teadusmaailmas.

Koostöös projektipartnerite, kogenud, rahvusvaheliselt tunnustatud ülikoolidega korraldame hulgaliselt kohtumisi, töötubasid, loenguid ja kursusi ja individuaalset noorteadlaste mentorlust. Õpime uusi meetodeid, analüüsime olemasolevaid andmeid, lihvime oskusi mõjukate teadustekstide kirjutamiseks ja tulemuste tutvustamiseks. Meie ümber möllava pandeemia tingimustes on muidugi reisimine raskendatud ja mitmed kohtumised toimuvad elektrooniliselt, kuid positiivsest küljest võimaldab see veelgi rohkem noorteadlasi, aga samuti juba kogenud teadustöötajaid projekti tegevustesse kaasa haarata ja seeläbi projekti tulemuslikkust kasvatada.

 

Projektimeeskond

Eesti Maaülikool (juhtpartner): Helen Agasild, Priit Zingel, Fabien André Daniel

Cremona, Ilmar Tõnno, Fabio Ercoli, Marju Tamm, Tiina Nõges, Lea Tuvikene (projektijuht)

Århusi Ülikool, Taani: Torben Linding Lauridsen, Erik Jeppesen (EMÜ audoktor), Thomas Davidson, Dennis Trolle, Eti Ester Levi, Liselotte Sander Johansson, Anders Nielsen jt

Jyväskylä Ülikool, Soome: Anna Kuparinen, Mikko Kiljunen, Sami Taipale, Silva Uusi-Heikkilä, Antti Eloranta jt

 

Tegevused

Projekti avaüritus „Lükka lahti!“ 25.-26. jaanuar 2021 veebikeskkonnas.

Toimunud töötoad, kursused ja muud ettevõtmised:

 • Stabiilsete isotoopide uurimise meetodid, 3.-4. juuni 2021, veebipõhine koolitus
 • Võrgupõhine Ajakirjaklubi toiduahelate allomeetriliste  mudelite teemal
  • 6. oktoober 2021: Ökoevolutsioonilised ja Ecopath + Ecosim (EwE) mudelid
  • 8. november 2021: Allomeetrilise toiduahela (ATN) mudel - kasulik tööriist kliimamuutuste ja võõrliikide sissetungi tagajärgede ennustamiseks toitainete dünaamikale, produktsioonile ja toiduvõrgu toimimisele ning energiaülekandele ökosüsteemis.
 • EMÜ hüdrobioloogia ja kalanduse õppetooli kraadiõppurid ja noorteadlased on saanud võimaluse osaleda Jyväskylä Ülikooli ainekursustel
  • Teadusartikli kirjutamine, 07.01-25.03.2021
  • Kursus „“Aquatic ecosystems” (WETS1046), 15.2.-25.4.2022“
 • Mesokosmikatsed Århusis ja Ankaras Euroopa Liidu projekti „Aquacosm“ (aquacosm.eu) raames.
 • Århusi Ülikooli Lemmingi mesokosmide külastusele 29.11.2021 eelnes EMÜ audoktori, prof. Erik Jeppeseni tutvustav ettekanne nende rajatise ajaloost ja praegustest tegevustest seal.
 • Vedelikkromatograafia (HPLC) töötuba toimus Århusi ülikooli bioteaduste osakonnas 29.11-2.12.2021.
 • Modelleerimise töötuba toimus Århusi Ülikooli bioteaduste osakonnas 29.11-2.12.2021: kuidas kasutada SWAT+ ja WET integreeritud modelleerimist järve valgala hõlmavaks analüüsiks.
 • EMU teadus- ja arendustöö tugevdamine partnerülikoolidelt õppides. 30. novembril 2021 külastasid EMU töötajad Århusi ülikooli teadusuuringute tugiüksust ja Århusi ülikooli startup keskust The Kitchen (https://thekitchen.io/). The Kitchen on loodud selleks, et aidata ettevõtjatel ja arendajatel  Århusi ülikoolis kasvada. Meile tutvustati The Kitcheni tööpõhimõtteid.
 • Projektitaotluste kirjutamise ja projektide majandamise töötoad.
  • 17.11.2021 Tartus, Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi hüdrobioloogia ja kalanduse õppetoolis. See töötuba keskendus Euroopa Liidu uuele teaduse ja innovatsiooni rahastamisprogrammile ning seda õpetasid Horizon Europe Eesti riiklikud kontaktpunktid Eesti Teadusagentuurist. Järgmine samalaadne, kuid rohkem arenenud töötuba suuremale, instituudi tasemel publikule on planeeritud 2022. aasta maikuusse.
  • 16.12.2021 töötuba oli peamiselt suunatud partnerülikoolide noortele teadlastele ja õppejõududele. Eurocenter Research and Innovation konsultandid ja Jyväskylä Ülikooli projektijuhtimisteenistuse eksperdid tutvustasid detailsemalt Horizon Europe projektide eelarve teemasid ja projektide majandamise häid näiteid, samuti sise- ja väliskommunikatsiooni.
 • Kursus „Rasvhapete ja stabiilsete isotoopide määramine erinevatest biokeemilistest ühenditest“, Jyväskylä Ülikool, 14.-18.03.2022.
 • EMU noorteadlased osalesid teaduskonverentside ettekannete tegemise koolitustel OIKOS Finland 2021 (1.-3.02; korraldaja Jyväskylä Ülikool) ja noorteadlaste töötoas Madalate järvede konverentsil (01.-03.03.2021).
 • Rahvusvaheline limnoloogia suvekool "“Experience limnology in the field” 5 – 9.06.2023, Limnoloogiakeskus.
 •    
 •  
 • Veepäev madalate järvede konverentsi ajal: https://onlineexpo.com/en/shallowlakes23/veepaev-13.06.2023/

 

Projekti toel avaldatud teadusartiklid:    https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/7299

Kaitstud doktoritööd:

Öğlü, Burak 2021. Impact of climate change and other ecological factors on selected fish populations and fishery in Estonian large lakes. Opponent Prof. Anna Kuparinen (JYU), Pre-opponent: Prof. Kalle Olli, Supervisors: Prof. Tanel Kaart, Külli Kangur and Fabien Cremona. Available at EMU DSpace, https://doi.org/10.15159/emu.72.

Janatian, Nasime 2021. Hydrometeorological and climatic control over lake phytoplankton: the importance of time scales. Supervisors: Peeter Nõges, Biel Obrador, Fabien Cremona, Alo Laas; Opponent: Dr. Silva Uusi-Heikkilä (JYU) https://dspace.emu.ee/handle/10492/6946

Panksep, Kristel 2022. From microscopy to genes – tracing toxic cyanobacteria in a shallow eutrophic lake. Supervisors: Veljo Kisand, Helen Agasild, Kaarina Sivonen. Opponent: Prof Gabor Vasas (University of Debrecen, Hungary). https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/7320

Konverentsidest osavõtt:

 • 10th International Shallow Lakes Conference (in the virtual format, March 1st to 5th 2021, organized from Natal, Brazil), https://shallowlakes2020.com.br/#speakers  
 • Lahti Lakes 2021 online symposium June 7-9 2021 hosted from Lahti, Finland. Five EMU scientists, 6 presentations (3 oral presentations, 3 posters) – two of them in co-authoship with TREICLAKE partners (AU) or members of Scientific Committee.
 • https://lahtilakes.fi/  
 • 12th Symposium for European Freshwater Sciences, 25-30 July 2021. Virtual Conference. https://www.sefs12.com/  
 • 18th World Lake Conference (WLC18) organised virtually by International Lake Environment Committee Foundation (ILEC) in 9-11 November 2021. https://indico.ugto.mx/indico/event/12.
 • ASLO-JASM (Joint Aquatic Sciences Meeting), May 2022, Grand Rapids, Michigan, USA. https://jasm2022.aquaticsocieties.org/ 
 • International Society of of Limnology (SIL) 36th Congress, Berlin, 7-10 August 2022, hybrid format. 
 • International Conference mereRITA, 17-18 March 2022. Tallinn, Estonia
 • The International Conference on Application of Stable Isotope Techniques to Ecological Studies (IsoEcol) June 6-10, 2022, Gaming, Austria. https://sites.google.com/view/isoecol2020/home.
 • Joint European Stable Isotope Users Group Meeting JESIUM, Oct 2022, Kuopio, Finland. http://www.jesium2020-kuopio.org/
 • NEOBIOTA (12th International Conference on Biological Invasions), 12-16 September, Tartu, Estonia.
 • Conference CrayfIT, 5-9 September 2023, Pavia, Italy. 
 • SAME17 (Symposium on Aquatic Microbial Ecology), August 2023, Tartu, Estonia
 • EcoBalt 2023, October, Tallinn

Korraldatud konverentsid ja seminarid

 • Ülemaailmse veepäeva konverents Limnoloogiakeskuses, 22.03.2022
 • 11th International Shallow Lakes Conference, 11-16 June 2023, Tartu, Estonia. https://onlineexpo.com/en/shallowlakes23/. Organised by EMU (TREICLAKE team), included keynote presentations by Fabien Cremona (EMU) and Sami Taipale (JYU), 40 participants from EMU, 7 from JYU, 6 from AU.