Uus uurimislaev "Lota" ja endine uurimisalus "Bioloog".

Projekti eeluviimise aeg: 09.2013 - 06.2015

Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava meetmest 3.1. Ühistegevused eraldati projektile "Töönduskalade varu hindamiseks vajaliku baasi, töövahendite kaasajastamine ja varude hindamise metoodika täiustamine Eesti Maaülikoolis" 370 000€, mille eest soetati uurimislaev „LOTA“, mootorpaat, 1 ha suuruse püügialaga peenesilmaline tõmbenoot, kaks põhjatraali ja 20 erineva kõrgusega Nordic tüüpi mitmesektsioonilist seirevõrku.