Nootade kasutamise võimalused kevadisel särjepüügil Peipsi ja Lämmijärve kaldavööndis

EMKF meetme „Kalapüügi innovatsioonitoetus“ Säästlike ja keskkonnasõbralike lahenduste väljatöötamine kalapüügiks Projekti 811017780004

Tegevuste aruande periood 15.12.2017- 30.10.2019

Peipsi järve kalasaakide analüüs näitab, et aasta-aastalt ei suudeta püüda Eesti ja Venemaa vahelise kalanduskokkuleppega soovitatud püügimahte särje osas. Sanas nõudlus, eelkõige kevadisel ajal, nimetatud kalale on olemas. Vastuolu põhjuseks on eelkõige püügiaeg, ebasobivad ilmastikutingimused ja püügi suur töömahukus (ca 60% kevadisest särjesaagist püütakse spetsiaalsete, peenesilmaliste nakkevõrkudega). Noodapüük võiks olla efektiivne ja keskkonnasõbralik särjepüügiviis, sest püütakse kevadisi kudekoondisi ning püügi eripära tõttu on ebasoovitav ja keelatud saak lihtsalt ning kadudeta vabastatav. (Katsepüügid nn. särjevõrkudega näitavad kohati väga suurt teiste kalaliikide (alamõõdulised kalad, kevadise püügikeelu all olevad kalaliigid) kaaspüüki, kusjuures nende tagasiheitmine pole võimalik). Seni on Eesti poolelt nootade kasutamist järve kaldavööndis takistanud kas täiesti põhjendamatud piirangud nootade veoköite pikkuse osas (kaldanootade puhul) või nende kasutamise võimaldamine (pöörinootade puhul) ainult sügisesel kalapüügil, põhjanootadega lubatud püügiajal. Viimasel juhul aga püügihuvi särje vastu puudub.  Projektis selgitatakse välja selgitada nootade kasutamise võimalused kevadisel särjepüügil ja antakse soovitusi nootade konstruktsiooni osas.

Lae alla projekti aruanne:

http://pk.emu.ee/userfiles/instituudid/pk/LIMKESKUS/Teadustoo/Särjenooda projekti lõpparuanne.pdf (1.3 mb)