Biological Effects of Anthropogenic Chemical Stress: Tools for the Assessment of Ecosystem Health

BONUS+ projekt BEAST (2009-2011) uurib Läänemere toksiliste ainetega reostuse taset. Uurimisel kasutatakse integreeritud lähenemist ja peatähelepanu  pööratakse toksiliste ainete poolt põhjustatud bioloogiliste muutuste väljaselgitamisele erinevates veeorganismides. Nende bioloogiliste muutuste kaudu, sealhulgas biomarkerite abil, püütakse prognoosida Läänemere eri piirkondade reostuse taset. Projektis osalevad kõik Läänemeremaad ja nende vahel toimub tihe koostöö nii ühisekspeditsioonide kui ka ühiste laborikatsete näol. Eesti pool on selles projektis keskendunud peamiselt lesta ja emakala uurimisele, kelle erinevates kudedes määratakse kromatograafilisi ja fluorimeetrilisi meetodeid kasutades peamiselt õlireostusega vette sattunud polütsükliliste aromaatsete süsivesinike ja nende laguproduktide sisaldusi. Samuti uuritakse kaladel nii sisemiste kui ka väliste kahjustuste (parasiidid, kasvajad, jne.) esinemissagedust. Läänemereriikide teadlaste koostööna määratakse oluliste toksiliste ainete sisaldusi meres ja nende poolt põhjustatud bioloogilisi kahjustusi erinevatel veerorganismide (nt. taimed, selgrootud, kalad) rühmadel. Projekti raames on käsitletud ka 2006. a. jaanuaris Nõva piirkonnas toimunud ulatusliku naftareostuse mõju lesta tervislikule seisundile ning uurinud toksiliste ainete sisalduse dünaamikat ajas ja ruumis (Kreitsberg et al., Aquatic Toxicology 99 (2010).

 Eesti poolt koordineerib BEAST projekti Limnoloogiakeskuse vanemteadur Sirje Vilbaste. Projektis osalevad vanemteadur Arvo Tuvikene ning doktorandid Randel Kreitsberg, Rene Freiberg ja Irina Zemit.

BEAST projekti koduleht