Projekti kood:  931214780023

Projekti elluviimise aeg: 01.03.2014-30.06.2015

EKF toetussumma: 71079,53

Kalade märgistamisest tagasisaadav informatsioon on üks põhiline meetod kalavarude teaduspõhiseks haldamiseks. Keemiliselt e. massmärgistades saab märgistada suurt hulka kalu korraga ja mis kõige tähtsam – kala kasv pole sellest kuidagi pärsitud ning see ei mõjuta kala söödavust. Rakendati projekt, mille eesmärk oli märgistada kõik 2014 asustatavad ettekasvatatud isendid ning 2015 aasta asustatavad klaasangerjad.
Aastal 2014 märgistati kokku 45 kilo Vooremaa järvede klaasangerjaid punase fluorestsents ainega Alizariin Red S. Märgis ladestus 94 %’il kaladest otoliidile edukalt.
Kokku asustati aastal 2014 pisut alla 200 000 ettekasvatatud isendi, kes kõik said otoliidile vastava märgise. Kõik ettekasvatatud angerjad vannitati strontsiumkloriidi lahuses. Strontsium oli selge piigina ladestunud 100% analüüsitud 30’el kalal. Saadjärve, Kuremaa, Kaiavere ja Vagula järve isendid märgistati lisaks strontsium märgisele veel Alizariiniga, mille edukus oli 75%.
Aastal 2015 kasutati märgistamiseks uudsemat rikastatud stabiilse isotoobiga märgistamist. Kõik 562,4 kg klaasangerjat läbisid kolme päevase märgistamise perioodi kuid täiendavad analüüsid on vajalikud usaldusväärsete andmete saamiseks.

Projekti aruanne (1.5 MB)