Mustikasortide aretus

Projekti kestvus: 2010-2019

Rahastaja: EV Põllumajandusministeerium “Sordiaretusprogramm 2009-2019”

Projekti juht: Kadri Karp, Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, aianduse osak., professor, PhD. E-posti aadress: kadri.karp@emu.ee

Põhitäitjad:
Marge Starast,  Põllumajandus- ja keskkonnainstituut,  aianduse osakond, dotsent, Phd. E-post: marge.starast @emu.ee
Taimi Paal, Metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond, vanemteadur, Phd. E-post: taimi.paal@emu.ee

Projekti eesmärgiks on saada sorte mis on:

  • stabiilselt kõrge  bioaktiivsete ainete (fenoolid, antotsüaanid) sisaldusega;
  • talvekindlad;
  • levinud sortidest erineva valmimisajaga.

2011 aasta tulemuste aruanne

2010 aasta tulemuste aruanne