Kaitstud doktoriväitekirjad

 

Autor Aasta Pealkiri Juhendaja
Lagle Heinmaa 2020 Keskkonnasäästlike tootmis- ja säilitustehnoloogiate mõju õunte kvaliteedile ja inimtervisele ohtlike säilituspatogeenide esinemisele.  Abstrakt ja väitekirja PDF fail Dots. Ulvi Moor, dr. Eivind Vangdal
Reelika Rätsep 2016 Kasvatustehnoloogiliste võtete mõju viinapuu (Vitis sp.) ja aedmaasika (Fragaria × ananassa Duch.) viljade kvaliteedile.  Abstrakt ja väitekirja PDF fail Prof. Kadri Karp, dots. Ele Vool
Tõnu Tõnutare 2015 Aedmaasika viljade antioksüdatiivsete omaduste mõjutamise võimalustest ja metoodilistest aspektidest nende määramisel   Abstrakt ja väitekirja PDF fail Dots. Ulvi Moor, Prof. Lech Wojciech Szajdak
Leila Mainla 2013 Muutused õunte biokeemilises koostises sõltuvalt aed-õunapuu (Malus domestica Borkh.) pookealusest ja kaltsiumiga väetamisest.Abstrakt ja väitekirja PDF fail Prof. Kadri Karp, Dots. Ulvi Moor
Tairi Albert 2010 Väetamise ja multši mõju mustikataimede kasvule, saagikusele ning viljade biokeemilisele koostisele.

Abstrakt ja väitekirja PDF fail

Prof. Kadri Karp
Ele Vool 2009

Perekonna murakas (Rubus) mõnede liikide saagikus ja viljade kvaliteet.

Abstrakt ja väitekirja PDF fail

Prof. Kadri Karp
Merrit Noormets 2006 Ahtalehise mustika (Vaccinium angustifolium Ait.) ja kanada mustika (V. myrtilloides Michx.) õie bioloogia mõningaid aspekte; ahtalehise mustika ja hariliku jõhvika (Oxycoccus palustris Pers.) kultiveerimine ammendatud freesturbaväljadel. Prof. Kadri Karp, Dr. Sci., Taimi Paal, PhD., Prof. Arhtur Randall Olson
Ulvi Moor 2006 Aiasaaduste kvaliteedi parandamise võimalusi aedmaasika (Fragaria x ananassa Duch.) ja aed-õunapuu (Malus domestica Borkh.) viljade näitel dots. Ao Pae, Ph.D., prof. Kadri Karp, D.Sc.
Virge Vasar 2003 Auksiinide ja antioksüdantide mõju maguskirsipuu mikrovõrsete in vitro juurdumisele ning järelmõju aklimatiseerumisele ja ex vitro kasvule. Dr. V. Rosenberg, Ph.D. Ao Pae.
Sirje Vabrit 2002 Üheaastaste ilutaimede haljastusväärtust mõjutavad tegurid Ph.D. Ao Pae, pm.kand.H.Roostalu
Kadri Karp 2001 Agrotehniliste võtete ja sordi mõju mesimuraka (Rubus arcticus) ja aedmaasika (Fragaria x ananassa) taimede kasvule ja saagile Ph.D. Ao Pae

 

 

PhD. Leila Mainla koos juhendajatega      ja     oponendiga