Raamatukogu kasutuskord

Lugejaks saab registreeruda ID-kaardi esitamisel, lugeja isikuandmed on konfidetsiaalsed.
 
Teavikute laenutamine
 
Teavikuid saab laenutada lugejapileti või ID-kaardi esitamisel.
Koju ei laenutata teatmeteoseid, teadustöid, ajakirju ja enamnõutavate teavikute viimaseid eksemplare.

Viivisevabad kuud on juuni ja detsember.Laenutustähtaja pikendamine

Laenutustähtaega saab pikendada kasutades elektroonilist lugejakontot MINU ESTER, telefoni teel (731 3774) või e-postiga (kristel.kirsimae@emu.ee)

Pikendada saab juhul, kui teavikule ei ole järjekorda.


Kaotatud või rikutud teaviku hüvitamise kord

Lugeja poolt laenatud teaviku kaotamise või rikkumise korral tuleb hüvitada teaviku kaanehind pluss 2.00 €  töötluskulu. Kaotatud teaviku hüvitamine ei vabasta viivise tasumisest, mida arvestatakse laenutustähtaja ületamise eest.