Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine

Eriala tutvustav voldik (pdf)

Eesti Maaülikooli ametlikud infolehed: 

 

Kõrgharidus maamajanduse ja loodusressursside kasutuse valdkonnas võimaldab noorel inimesel paindlikult spetsialiseeruda, arvestades muutusi tööjõuturul.

Eriala lõpetaja oskab analüüsida maamajandusliku tootmise tasuvust ja jätkusuutlikkust ning planeerida ettevõtete, ühistute, talude ja regioonide arendustegevust. Ta tunneb agraarsfääri teaduslik-innovaatilisi probleeme, arengusuundi ja uurimismeetodeid ning oskab neid oma töös iseseisvalt rakendada. 

Mida tudengid õpivad?

 • taime- ja loomakasvatust;
 • ökonoomikat, turundust ja majandusanalüüsi;
 • ettevõtte juhtimist;
 • tõhusat ressursside kasutamist ja kaasaegseid meetodeid tootmise optimeerimiseks;
 • ratsionaalse maakasutuse planeerimist ja geoinfosüsteemide (GIS) rakendusi;
 • keskkonnasäästlikku majandamist.

Lõpetajad leiavad tööd:

 • põllumajandusettevõtetes, -ühistutes, juhi või spetsialistina agrovahendite edasimüüjate, vahendajate ja kokkuostjate juures (üldjuhtimine, tootmine, turustamine);
 • konsulendina;
 • mitmete eluvaldkondade projektide juhina;
 • valla või maakonna arendustegevuse eksperdina;
 • tootjaorganisatsioonides ja maaelu ning loodusega seotud mittetulundusühingutes;
 • riigiasutustes ja Euroopa Liidu institutsioonides;
 • erialaõpetajana pärast õpetajakoolitust;
 • kõrgkoolides ja teadusasutustes. 

 

Vastuvõtu info: tel 731 3048, 731 3032, e-post: vastuv@emu.ee