Loodusturism

 
 
 

Eesti Maaülikooli ametlikud infolehed: 

 
Eesti on tuntud oma eripärase ja mitmekesise looduse poolest, Eestis on loodushuvilisel lootust näha nii haruldasi taimi kui loomi, samuti ka puutumatuid rabamaastike või ülikõrge liigirikkusega puisniite. Eesti loodus pälvib tähelepanu ka laiemalt - üha enam pakub see huvi välisturistidele.
Loodusturism tähendab looduse mitmekesisuse tutvustamist loodust säästval moel. Selleks on vaja head looduse tundmist. Lisaks loodusgiidi pädevusele omandab loodusturismi eriala üliõpilane teadmisi loodusest laiemalt, aga ka ettevõtlusest ning turismindusest üldiselt. Kiirelt suurenev turistide arv võib hoolimatu käitumise tagajärjel kujutada ohtu meie suhteliselt puutumatule loodusele, mistõttu tark turismi korraldus ja planeerimine on vägagi hädavajalik.
 

Rohkem infot sessioonõppes õppimise kohta leiate EMÜ sessioonõppe lehelt.