Keskkonnakaitse

 

Eesti Maaülikooli ametlikud infolehed: 

 

Rahvusvaheliselt akrediteeritud bakalaureuse- ja magistriõpe.

Õpe toimub 3+2 aastat, mille käigus saadakse:

 • Keskkonnakaitse bakalaureusekraad (õpe 3 aastat)
  (kuni 2013 oli õppekaval spetsialiseerumine maastikukaitse ja -hoolduse või maastikuarhitektuuri erialale)
 • Keskkonnakorralduse ja -poliitika magistrikraad (õpe 2 aastat)
  (kuni 2019 oli magistriastme õppekava nimeks Maastikukaitse ja -hooldus)

 

Õpid:

 • reaal-, sotsiaal- ja humanitaarteadusi (füüsika, majandusõpetus, õigusõpetus, eesti õigekeelsus ja väljendusoskus, võõrkeeled, suhtlemispsühholoogia, filosoofia jt.) oma üldharidusliku taseme tõstmiseks;
 • keskkonnateadusi (keskkonnamajandus, keskkonnakorraldus, geoloogia, mullateadus, hüdroloogia, bioökonoomia, ökoloogia ja keskkonnakaitse jt.) tegevusvälja tundma-õppimiseks;
 • loodusteadusi (üldine taimekasvatus, üldbioloogia, üldmetsakasvatus, Eesti taimestik, taimekate ja selle kaitse jt.) omandamaks teadmisi tööks taimematerjalidega;
 • inseneriteadusi (andmetöötluse alused, tehniline joonestamine, kartograafia, maamõõtmine, insenerihüdroloogia, ruumiline planeerimine, regionaalplaneerimine jt.) maastiku-kujunduslike ehitiste konstrueerimisoskuste omandamiseks.

  Võimalus täiendada end välismaal!