Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia bakalaureuseõppe II kursus

13.04.2021 Üliõpilased on valinud lõputöö teema ja saavutanud kokkuleppe juhendajaga. Kui üliõpilane on otsustanud lõpueksami kasuks, tuleb esitada avaldus lõpueksamiga lõpetamise kohta õppekorraldusspetsialistile Maire Vatsar (maire.vatsar@emu.ee

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

 

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia bakalaureuseõpe III kursus

30.11.2020 - Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga või eksamiga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

19. veebruar 2021 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

30. märtsil 2021 kell 12.00 veebis bakalaureusetööde eelkaitsmine

30. aprill 2021 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

21. mai 2021 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

25. mai 2021 - Lõputööde esitamise tähtaeg. 

Lõputöö esitatakse elektrooniliselt üliõpilase ja juhendaja digiallkirjadega õppekorralduse spetsialistile Maire Vatsar (maire.vatsar@emu.eekuni kella 15.00

25. mai 2021- Bakalaureusetööd esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ 

2. juuni 2021 algusega kell 8.00 bakalaureuseeksam 

2. juuni 2021 algusega kell 10.00   lõputööde kaitsmine 

15. juuni 2021 kell 11.00 PKI lõpuaktus aulas