Kalandus ja rakendusökoloogia magistriõppe (VRm) I kursus

15. veebruar 2021  üliõpilased on valinud lõputöö teema ja saavutanud kokkuleppe juhendajaga

Avaldus esitada PKI õppekorraldusspetsialistile Maire Vatsar

Avaldus

 

Kalandus ja rakendusökoloogia (VRm) magistriõppe II kursus

30. november 2020 – Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja (te) nõusoleku juhendamiseks

Avaldus

19. veebruar 2021 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks

Avaldus

16. aprill 2021 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

23. aprill 2021 kell 09.00 magistritööde eelkaitsmine

18. mai 2021 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lubata.

25. mai 2021 - Lõputööde esitamise tähtaeg.

Lõputöö esitatakse elektrooniliselt üliõpilase ja juhendaja digiallkirjadega õppekorraldajale Maire Vatsarile (maire.vatsar@emu.ee) hiljemalt kell 15.00

 25. mai 2021 – Magistritööde faili  edastamine Eesti Maaülikooli raamatukogu DSpace lõputööde andmebaasi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ 

3. juuni 2021 algusega kell 09.00  magistritööde kaitsmine​

15. juuni 2021 kell 15.00 PKI lõpuaktus aulas